Huť byla dokončena v roce 1793 u Lhoty u Příbramě na místě, kde pracovala již v roce 1632 malá huť na výrobu stříbra zpracováním rud z okolních ložisek. Ta se v současné době jmenuje Kovohutě Příbram.

Společně s Cechem příbramských hutníků-olovářů si podnik připomene výročí až na podzim. Ve čtvrtek 21. dubna ale firma s Cechem hutníků a olovářů oslaví 700. výročí hutnictví na Příbramsku (1311-2011).

„K oběma výročím připravily Kovohutě Příbram knihu autorů Zdeňka Kunického a Karla Vurma. Publikace byla odborně konzultována s ředitelem Hornického muzea Příbram Josefem Velflem. Křest knihy je plánován na podzimní akci,“ informoval ředitel marketingu Kovohutí Příbram Miroslav Jarolímek s tím, že ale publikaci uvidí při odhalení pamětní desky v Brdech na místě, kde byly nalezeny pozůstatky hutní činnosti z roku 1311.

Hutníci na Příbramsku vyrobili za celou historii od roku 1311 do konce roku 2010 přes 1,5 milionu tun olova a více než 5,2 tisíce tun stříbra.

"Do 70. let minulého století se olovo vyrábělo z primárních surovin a v posledních desetiletích už jen recyklací olověných odpadů, zejména autobaterií. Stříbro se vyrábí také již jen recyklací průmyslových odpadů. Výroba se takto eviduje prostřednictvím historických pramenů, knih, výrobních deníků a v posledních letech v rámci elektronických databází. Při současném tempu výroby bychom se dvoumilionté tuny olova mohli dočkat někdy kolem roku 2025," dodal Jarolímek.

Kovohutě Příbram jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu).

Na vrátnici funguje nepřetržitě v rámci ekologických služeb pro široký region výkup olověných baterií (aktuálně 150,- Kč za klasickou, 300,- Kč za velkou a 20,- Kč za motocyklovou), sběrné místo elektroodpadu a zpětný odběr baterií-suchých článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.) pro ekologickou recyklaci. Společnost také vykupuje a recykluje další odpady z autovraků – autokatalyzátory, kabely, cívky či plošné spoje a recykluje polypropylen z olověných baterií i dalších odpadů. V rámci „Projektu Školy“ se firma podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru a třídění odpadů.