Nová katastrální území získají v Plzeňském kraji tyto obce – Strašice, Těně, Dobřív, Mirošov, Skořice, Štítov, Trokavec, Spálené Poříčí, Borovno a Míšov. Ve Středočeském kraji to jsou obce – Zaječov, Malá Víska, Chaloupky, Hvozdec, Podluhy, Felbabka, Křešíín, Ohrazenice, Jince, Bratkovice, Sádek, Drahlín, Obecnice, Láz, Vranovice, Nepomuk a Věšín.

Nová katastrální území už jsou pojmenovaná a vložená na katastrálním úřadě v Příbrami. Od roku 2016 budou převedené na obce. Kvůli rušení újezdu a jeho budoucímu turistickému využití jako CHKO Brdy Krajský úřad Středočeského kraje uspořádal v úterý odbornou konferenci.
Hlavním tématem konference, určené starostům středočeských obcí a měst sousedících s územím brdského vojenského prostoru Brdy, bylo územní plánování a rozvoj území poté, co od 1. ledna 2016 dojde k jeho zrušení.

Vznik nové, již páté středočeské chráněné krajinné oblasti vítá hejtman Miloš Petera. „Brdy spolu se sousedním Třemšínskem mají velký potenciál rozvoje. Především v oblasti turistiky a cestovního ruchu. Středočeský kraj je připraven obcím pomoci, aby se území Brd mohlo rozvíjet. Například bych chtěl, abychom v příštím roce poskytovali granty obcím z okolí Brd na pořízení změn územních plánů," řekl středočeský hejtman Miloš Petera na konferenci.

O tom, jaké změny územního plánu bude nutné provést a jak na to, informovali starosty pracovníci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje.

Na konferenci vystoupili také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, kteří vysvětlili, jak jsou daleko s přípravou územní studie Brdy. Její vypracování vloni v říjnu schválila Rada Středočeského kraje.

Územní studie by měla být hotova nejpozději ve druhém čtvrtletí příštího roku. Studie bude sloužit jako důležitý podklad pro vypracování změn či nových územních plánů podbrdských obcí a měst.

Účastníci konference se také dozvěděli, v jakém stadiu je příprava turistického značení. Nové turistické stezky by na současném území vojenského újezdu měly být vyznačovány až od příštího roku a jejich garantem bude nově vzniklá správa CHKO Brdy. Do té doby bude také známa hranice posádkového cvičiště Brda, které zůstane veřejnosti nepřístupné.

„Vojenský újezd Brdy má rozlohu 26 tisíc hektarů. Z toho 22 tisíc hektarů tvoří lesy. Očekávám, že po zpřístupnění významné části brdského vojenského prostoru se toto území stane velkým magnetem pro turisty. Obce a města v okolí by měly být na tento zájem připraveny. Kraj je připraven jim podle svých možností pomoci," doplnil hejtman Miloš Petera.