Se svými protesty vystupovali i nositelé známých jmen. Poukazovali na to, že jde o blízkou příbuznou jednoho ze středočeských radních, která má „jen“ právnické vzdělání – a s bádáním o Čapkovi ani s literární historií či obecně s muzejnictvím neměla v minulosti nic společného; ublížila si zejména mediálním vyjádřením, že o Čapkovi se učila ve škole.

Naopak zástupce majitelů objektu v lokalitě na Strži, kde Čapek se svou manželkou Olgou Scheinpflugovou skutečně pobýval, si spolupráci s ní pochvaloval. Sama Seidlová se pochlubila například posunem v přípravách na vybudování miničistírny odpadních vod, zajištěním nápravy havarijního stavu venkovního pódia či nasmlouváním externích průvodci; i „na dálku“ je vidět třeba změna, již prošly webové stránky památníku.

Na výzvu hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) Seidlová v květnu na ředitelský post rezignovala – avšak s tím, že svým záměrům s rozvojem památníku věří a ráda by je obhájila v novém výběrovém řízení. Následně ji krajští radní pověřili vedením instituce až do uzavření konkurzu.

Reagovali tím na postoj zástupce vlastníků, který upozornil, že pokud by se do čela vrátil kdokoli spjatý s bývalým vedením, majitelé, mající na zřeteli stav objektu, krajskou instituci vypoví z nájmu. Následně v červnu naléhala na urychlené vypsání výběrového řízení opozice v krajském zastupitelstvu. Kdo v nynějším konkurzu uspěje, budou středočeští politici, ale zejména kulturní veřejnost, jistě sledovat s nebývalým zájmem; již v květnu se ostatně do věci vložil například i prezident Herecké asociace Ondřej Kepka.

Ze zveřejněných podmínek výběrového řízení plyne, že krajský úřad hledá člověka s vysokoškolským vzděláním ekonomického, právního, technického nebo humanitního zaměření. Uchazeči mají mimo jiné předložit písemně vypracovanou koncepci rozvoje památníku do roku 2023 – přičemž záměry, prezentované na papíře ve stanovaném rozsahu od tří do sedmi stran textu, budou následně obhajovat při ústním pohovoru.

K podmínkám dále patří mimo jiné alespoň dvouletá praxe v územním samosprávném celku nebo v příspěvkové organizaci a zkušenosti s řízením kolektivu. Jako výhody adeptů pak vypsaná pravidla označují publikační činnost – a také zkušenosti s řízením projektové činnosti, s vedením a provozem kulturního zařízení i se spoluprací s médii.

Co má řešit koncepce rozvoje Památníku Karla Čapka
- Výstavní oblast: návrhy na uskutečnění krátkodobých výstav v letech 2021 – 2023

- Prezentační oblast: v meřítku lokálním (Příbramsko), národním, mezinárodním, a to tak, že budou navrženy konkrétní možnosti prezentace s předpokládanou finanční náročností a pojmenovány očekávané dopady prezentace

- Vzdělávací oblast: návrhy odborných i popularizačních společensko-vzdělávacích projektů pro veřejnost, jejichž jádrem je využitím odkazu Karla Čapka, Olgy Scheinpflugové, Ferdinanda Peroutky a cílem šíření povědomí o památníku

- Personální oblast: návrhy na změnu skladby zaměstnanců či doplnění specifických znalostí dosavadních zaměstnanců s ohledem na spravované kulturní dědictví (knihovna, sbírkové předměty, archiválie)

- Finanční oblast: výhled střednědobý 2020 – 2023, výhled dlouhodobý 2020 – 2030

Zdroj: kr-s.cz/web/urad/volna-pracovni-mista