Právě budoucnost kdysi zapovězené části regionu je stěžejním bodem diskusí mezi obyvateli obce. Drtivá většina z nich souhlasí k obnovení katastrálního členění před rokem 1949. Hranici krajů teh-dy tvořilo rozvodí. Odlišný názor však stále zastávají Středočeši. Středočeský kraj totiž trvá na tom, aby území po zrušení vojenského újezdu i nadále zůstalo pod tímto krajem a okresem Příbram a tím pádem se hranice krajů ani okresů neměnily.

Na webu Agentury ochrany přírody a krajiny je uveřejněn návrh hranic CHKO Brdy upravený po připomínkování některých obcí. Do konce ledna 2013 mají být zpracovány podklady projednání návrhu na vyhlášení CHKO Brdy týkající se vymezení hranic, zonace a plánu péče.

V souvislosti s rušením újezdu pokračuje v Brdech likvidace munice a také zmizely některé objekty. Se zemí byl srovnán seník Na Rovinách. Vojenské lesy a statky ČR ho nevyužívaly a podle státního podniku se dokonce našli takoví dobrodruzi, kteří uvnitř dřevěné stavby byli schopní si rozdělat oheň. I z toho důvodu seník podnik zboural podobně jako jeden ze sousedních dřevníků, který chátral.

Ze Středních Brd také pomalu mizí vojenské zařízení, která využívala armáda a která v současné době nemá uplatnění pro výcvik. Se zemí je srovnán objekt horního muničního skladu a malé střelnice u Strašic a naposledy zmizely z povrchu zemského stavby na protitankové střelnice na Padrti a to nejen strojovny posuvných terčů, ale i elektrorozvodny a dokonce i řídící a velitelská věž. Na řadě je teď likvidace strojoven na Záběhlé a muničního skladu v Jincích. Václav Havránek, Karel Hutr