„Tato střediska mají na starosti ekoporadenství, základní informovanost obyvatelstva, půjčování literatury, metodickou pomoc realizátorům EVVO a sledování stavu naučných stezek v kraji. Dosud byla tato střediska v kraji čtyři, Orlov bude páté v řadě. Věřím, že díky tomuto rozšíření pomůžeme lépe informovat občany o ekologii a chování k životnímu prostředí," sdělil středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD).

Pojmem „krajské středisko" se rozumí středisko EVVO, které pro Středočeský kraj smluvně zajišťuje plnění Koncepce EVVO. Mezi tato střediska byla zařazena:
•ZO ČSOP Vlašim (Podblanické ekocentrum ČSOP), Vlašim
•Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, Kladno
•09/07 ZO ČSOP Polabí (Polabské ekocentrum), Nymburk
•Ochrana fauny ČR, Votice

„Tato střediska fungovala na základě smluv s krajem do roku 2011. Nyní s nimi kraj znovu zahajuje spolupráci a navíc je rozšíří o Ekologické centrum Orlov," upřesnil náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Marek Semerád (ČSSD). Po dohodě s krajem měla ekologická zařízení v minulosti na starosti také například výstavy, rekonstrukce naučných stezek, filmový festival o životním prostředí, tvorbu nových výukových programů, pořádání tematických dnů pro veřejnost, Týdny Země, semináře, kurzy a konference pro učitele a další. K těmto aktivitám se přidalo například také Centrum ekologické výchovy a vzdělávání při EKO Gymnáziu Poděbrady.

„Rozhodli jsme se spolupráci se středisky obnovit na základě akčního plánu Koncepce EVVO SK v letech 2011-2020. Vzhledem ke zrušení Vojenského újezdu Brdy a vzniku CHKO Brdy očekáváme zvýšenou poptávka po EVVO právě v této oblasti," vysvětlil náměstek Semerád.

Ekologické centrum Orlov o.p.s. je od roku 2011 součástí koncepce EVVO Středočeského kraje a již nyní zpracovává projekty ochrany přírody v regionu i další projekty v oblasti EVVO. Výrazně se angažuje ve zvýšení čerpání evropských fondů a spolupracuje i s nově vzniklou CHKO Brdy. Ve spolupráci s ní a s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR navíc připravuje v rámci projektu Dům Natury expozici k CHKO Brdy. Ekocentrum je připraveno pokrýt oblast nově zpřístupněné CHKO Brdy a okolí v činnosti EVVO, ale i v oblasti ochrany přírody a plánů péče o území zařazené do soustavy Natura 2000.

„Ekocentrum bude mít na starosti provozování a zajištění chodu Dům Natury (první ucelený objekt EVVO ve Středočeském kraji), zajištění informovanosti o ochraně přírody a EVVO s přihlédnutím k CHKO Brdy, provozování areálu Orlov (praktické ukázky a farma domácích zvířat – výukové terénní středisko), ochranářské a záchranné programy v regionu Brdy a Středočeského kraje. Dalšími činnostmi budou například také koordinace čerpání evropských fondů pro potřeby středisek EVVO a samospráv obcí či organizování setkání středisek EVVO," vyjmenoval hejtman Petera. Zdroj: Krajský úřad