Pro usnesení hlasovalo všech 51 přítomných středočeských zastupitelů ze všech čtyř stran zastoupených v krajském zastupitelstvu. Vyslovili tak stejný názor jako krajští radní 17. února.

„Chápu znepokojení a obavy lidí, které vychází z aktivit těžařů, kteří chtějí zahájit průzkum těžby zlata v lokalitách Mokrsko, Petráškova Hora u Hvožďan, Voltýřov, Jílové, Příčovy a na dalších místech v našem kraji. Jsem rád, že zastupitelé dali jasně najevo, co si o těchto aktivitách myslí. Rozhodnutí zastupitelů je o to důležitější, neboť Ministerstvo životního prostředí ČR právě posuzuje žádosti o provádění průzkumu na území Středočeského kraje," řekl hejtman Josef Řihák.

Návrh zastupitelstvu předložil hejtman s připomenutím toho, jak už v minulosti slibovaly těžaři dotčeným obcím finanční podporu. Tyto sliby ale nesplnily.
Podle hejtmana Josefa Řiháka mají obyvatelé dotčených obcí obavy z devastace krajiny, poškození životního prostředí, znečištění Vltavy a Labe, zvýšení prašnosti, možného úniku jedovatého arzénu do spodních vod a řady dalších negativních vlivů.

„Nenechme si zničit krásnou přírodu a čistou vodu. Považuji za důležité zdůraznit, že i dál platí zákon, který u nás zakazuje při dobývání zlata používat jedovatý kyanid. Tento zákon přijal Parlament ČR poté, co v roce 1999 došlo ke katastrofě v rumunském zlatém dole Baia Mare," vysvětlil středočeský hejtman.

Australská zlatokopecká firma, která důl provozovala, tehdy způsobila zamoření řek Dunaje a Tisy kyanidem a těžkými kovy. Při těžbě využívala rizikový proces chemické těžby za pomoci kyanidových roztoků. Řeky Dunaj a Tisa se z této pohromy dodnes nevzpamatovaly. Tento způsobě těžby právě hrozí i ve zlatonosných lokalitách na našem území.