Na zasedání zastupitelstva, které mělo jen osm bodů, podali opoziční zastupitelé za Šanci pro Příbram v dodatečně zařazeném bodě návrh na zastropování případné investice do oprav bazénu na částce 301,2 milionu korun. „Nelíbí se nám, že město si plánuje vzít na tento projekt úvěr do výše 440 milionů korun,“ řekl zastupitel Vladimír Král (Šance pro Příbram).

O tomto návrhu se zhruba hodinu diskutovalo. To ale víceméně potvrdilo rozdělení zastupitelstva na výše zmíně dva tábory. „Zastavit přípravné práce v této fázi, kdy vlastně pouze čekáme na nabídky, za kolik by se stavba dala realizovat, je nelogické,“ oponoval starosta města Jan Konvalinka (ANO).

Nicméně zajímavým byl výstup dopravního inženýra Petra Magery. Ten uvedl, že město musí už nyní znát přibližné náklady od projektanta. A pokud se podle jeho zkušeností nabídkové ceny ve výběrových řízeních od této sumy výrazně neliší, je čekat na výsledek výběrového řízení zbytečné.