Na Sedlčansku se v úterý bude lovit rybník Vrbsko a v pátek rybník Vápenský.

Se Sedlčanskem je v tomto směru úzce spjato jméno známého rybníkáře Jakuba Krčína, který získal sedlčanské panství za své věrné služby u Rožmberků a své sídlo nezbudoval kupodivu v Sedlčanech, nýbrž v odlehlých Křepenicích.

Krčín zde postavil na přelomu 16. a 17. století renesanční vodní tvrz. Ovšem nezůstalo jen u tvrze, ale v okolí vzniklo i několik rybníků. Kromě jiných i na

Sedlčansku největší rybník Musík a přisuzuje se mu i obrovský větrný mlýn na návrší jihovýchodně od Musíku. V současnosti je tvrz v soukromých rukou a přístupná pouze po dohodě s majitelem. Tvrz měla prý osm malovaných pokojů, osm suchých sklepů, tři podzemní a pět malovaných komor, kuchyni se spíží, pekárnu a maštale na třicet koní. Sám Krčín pak tvrz nazval příznačným jménem Krčínov.

V budoucnu, po rekonstrukci, by měl být objekt přístupný široké veřejnosti a sloužit jako Krčínovo muzeum.

O tom, že Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan je významnou historickou postavou, svědčí především jeho činy. Přičiněním spolu s využitím mocenského postavení Jakuba Krčína vznikly odvážné rybniční stavby. V roce 1570 zahájil stavbu rybníku Nevděku, což je dnešní Svět. Následovala celá řada dalších rybníků, ale jeho životní dílo však ještě stálo před ním. Až v roce 1584 se pustil do gigantické stavby rybníka Rožmberka jako pocty Rožmberkům a nakonec i svého památníku.

Současně s tím vyřešil průtok povodněmi ohrožované Lužnice nově budovaným rybníkem a její vodu bezpečně převedl svou Novou řekou do Nežárky. Stavba Rožmberka trvala šest let a během této doby ještě rozšířil další dva rybníky. Po dokončení Rožmberka opustil Krčín rožmberské služby a zbytek svého života trávil na sedlčanském panství, kde ale rovněž zrovna nezahálel.