O tom, že ponese jméno po rožmberském regentovi Jakubu Krčínovi, kterého na Sedlčansku připomínají stavby a především jeho vodní díla, bylo jasné od začátku. Štěpánka Barešová, tajemnice Sdružení obcí Sedlčanska a starostové dotčených obcí si také zároveň uvědomovali, jak obrovský úkol je hned v první fázi při vypořádávání vlastnických vztahů čeká.

„Za posledních více než pět let, kdy se na přípravě Krčínovy cyklostezky pracuje, mě občas přepadl pocit beznaděje a nejraději bych projekt vzdala. Bylo to například v době, kdy hrozilo velké nebezpečí ze Středočeského kraje, že na popud některých úředníků měla být část páteřní trasy Greenways Praha – Vídeň ze Sedlčanska odkloněna na Voticko a Benešovsko. Po řadě jednání se podařilo ji pro území Sedlčanska zachovat,“ uvedla Štěpánka Barešová.

Krčínova cyklostezka by měla podle ní být vnímána krajem jako jedna z priorit. „To znamená, že by mohl kraj tuto akci také podpořit s tím, že část stávající Greenways na našem území by byla částečně přeložena na Krčínovu cyklostezku. Poslední události mi zase dodaly síly, cíl je opět viditelnější, horizont cyklostezky se nám nyní o kus přiblížil,“ připomíná Štěpánka Barešová. 

To znamená, že v tuto chvíli jsou vyřešeny veškeré předběžné souhlasy majitelů pozemků v celé délce trasy, vyjádření veškerých institucí.

„Spadl mi tím kámen ze srdce. Samozřejmě, že stavební úřad může ještě shledat některé nedostatky, ale věřím, že nebudou natolik závažné, aby se kvůli tomu územní řízení pozastavilo,“ sdělila Barešová.

Vzhledem k povinným lhůtám na zveřejnění, připomínkování a podobně, by stavební povolení mohl být vydané začátkem příštího roku.

„Vzhledem k tomu, že se některé výkupy pozemků nebo uzavírání smluv s majiteli protahovaly a čekali jsme také na vyjádření všech institucí, nestihneme podat žádost o dotaci, která je nyní vypsaná,“ sdělila Barešová.

Věří, že bude vypsán v následujícím roce další dotační titul, na který již Sedlčansko dosáhne.

Posledními pozemky o přibližné rozloze 380 metrů čtverečních, které město Sedlčany v souvislosti s připravovaným projektem vykupuje, se nacházejí v blízkosti retenční nádrže. Jsou dosud majetkem soukromých firem.

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí schválili před několika dny zastupitelé.

„Do usnesení jsme dali ujednání, že prodej bude realizován nejpozději do jednoho roku po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby, a to za částku dvaceti korun za metr čtvereční,“ upřesnil místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel.

„Pokud se jedná o trasu a dopad na vlastnické vztahy, začínali jsme s velkým počtem nesouhlasů i po změně některých částí trasy. Nyní se blížíme tomu, že bychom mohli po získání územního rozhodnutí připravovat další stupeň dokumentace pro stavební povolení,“ řekl starosta Sedlčan Jiří Burian, který je současně předsedou Sdružení obcí Sedlčanska.

MARIE BŘEŇOVÁ