Sobotní cesta ke zhruba deseti studánkám, mezi které patří vedle Bublalky a Merfánky také U Hladové studánky, Vladařská, U Pramene Ledného potoka nebo studánka v zaniklé brdské vesnici Zadní Záběhlá, začíná na parkovišti u Hájkova mostu nad Strašicemi.

Sraz je tam v devět hodin. A lesníci zvou i dobrovolníky, aby se k nim připojili. Trasa měří zhruba patnáct kilometrů. Dobrovolníkům stačí vzít si s sebou lopatky a hrabičky, dobrou terénní obuv a samozřejmě svačinu s pitím.

Výprava po severozápadním cípu chráněné krajinné oblasti je první ze série putování za brdskými studánkami. Postupně mají následovat všechny známé studánky na Brdech.

„Začátky výprav budou pokaždé z jiného výchozího bodu tak, abychom postupně obešli celé Brdy ve správě Vojenských lesů,“ říká lesní pedagožka brdské lesnické divize státního podniku Lucie Lenghartová, která výpravy povede.

Cílem je zmapovat stav pramenišť, vyčistit je a aktualizovat jejich evidenci. Složitější opravy nebo stavba nových prvků, budou-li nezbytné, pak zajistí Vojenské lesy a statky.

„Brdy jsou rezervoárem vody pro rozsáhlé území středních Čech a Plzeňska, zdejší lesy zásobují vodou několik vodárenských nádrží. Oživením tradice jakéhosi otevírání studánek a zapojením veřejnosti do péče o ně chceme lidem tuto nenahraditelnou funkci Brd přiblížit a zapojit je do ochrany těchto zdrojů,“ poznamenal ředitel divize Hořovice David Novotný s tím, že čisté studánky s opravenými stříškami budou dělat radost všem návštěvníkům Brd.

Termíny dalších výprav za brdskými studánkami budou Vojenské lesy a statky postupně zveřejňovat na svém webu a na sociálních sítích.