Socha byla nalezena při obhlídce a fotografování místa, protože jsem stále nemohla uvěřit, že by někdo tak obrovský kus dřeva naložil do auta a odvezl. Proč by to někdo dělal. Při prohledávání okolí jsem musela dát všem za pravdu, že tam není. Po přestávce a oddechu jsem odskočila do hustého smrčí proti mohyle a asi deset metrů od okraje porostu hustých stromků stál všemi hledaný symbol zapíchnutý svisle v mladém smrku. Vidět byl pouze z opačného směru, smrk ho výborně větvemi kryl.

Původně byl „tetřev" na Tok umístěn jako památka na Zdeňka Tesaříka, patriota a skauta z Obecnice, který přes svůj pohnutý životní příběh nepřestával toužit po lásce a spravedlnosti. Byl velmi nadaný kreslíř i hudebník, spisovatelskou spisovatel a básník a k tomu navíc měl řemeslnou zručnost. V roce 1968, kdy byl členem Charty a také podepsal Dva tisíce slov, se stal nebezpečným pro KSČ a byl pronásledován STB. Po roce 1989 znovu zakládal oddíly Junáka v Obecnici a vydával časopis Kmen. Zprovoznil farní dům v Obecnici, který se stal galerií, a pomáhal v něm uspořádat mnoho výstav a kulturních akcí. Na Toku byla umístěna i cedulka s jeho jménem, ta však byla někým zcizena. Šárka Spáčilová