„Půjde o celou řadu opatření, včetně zajištění bezbariérových tras z určitých míst ve městě s napojením právě na bezbariérový přístup do divadla, proto se také celková hodnota toho projektu pohybuje kolem osmi miliónů korun,“ uvedl starosta Jindřich Vařeka.

S realizací by se podle něj mělo začít v příštím roce. Otázkou ale prý je, zda se v případě neúspěchu žádosti do stavby výtahu pustí město samo z vlastních peněz.

Jednou z podmínek úspěšnosti celé žádosti, kdy město může získat až 70 procent celkových nákladů, je právě návaznost na bezbariérové trasy vedené po městě. „Pokud bychom dotaci nezískali, tak i přesto budeme zvažovat realizaci z vlastních zdrojů, protože bezbariérovost u kulturního domu je dluhem vůči občanům,“ doplnil místostarosta Jan Konvalinka.

Cílem záměru musí být vždy realizace ucelené bezbariérové trasy, která umožní bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Bezbariérová trasa musí být vždy spojnicí důležitých míst v obci. Propojí například úřady, kulturní a sportovní zařízení nebo zařízení sociálních služeb. Do trasy je nutno zahrnout i bezbariérovou úpravu minimálně jednoho objektu. Jedná se o celkové bezbariérové zpřístupnění objektů, tedy přístup k budově, vstup do ní, horizontální pohyb v budově například dveře bez prahů, bezbariérové WC a vertikální zpřístupnění třeba výtahem, nelze opominout ani informační systém po budově.

Předmětem celého projektu je tedy podle daných podmínek rekonstrukce chodníku v Tylově ulici a třídě Osvobození, část od autobusové zastávky u bývalé 2. polikliniky až k objektu kulturního domu. Tím je splněna podmínka vybudování bezbariérové trasy. Pro bezbariérovou úpravu objektu na trase byl vybraný kulturní dům, kde už při rekonstrukci kina vznikla řada v hledišti pro handicapované občany.

Starosta se zástupci vozíčkářů jednal už před dvěma lety na podzim. Tehdy k divadlu dorazila menší skupinka tělesně handicapovaných lidí, kteří upozornili tehdejší vedení města i zástupce divadla, že roky usilují o přístup bez bariér do příbramského divadla.

Nicméně se už delší dobu mluví i o celkové rekonstrukci kulturního domu, jejíž náklady se pohybují kolem 174 milionů korun. Za tímto účelem Příbram koncem léta navštívil i ministr kultury Antonín Staněk. Ten prohlásil, že pokud bude předložený racionální rozpočet, je rezort kultury schopen se podívat, kde může pomoci.

„Myslím, že v tuto chvíli se asi nejvíce jeví rekonstrukce malé scény,“ řekl tehdy po jednáních ministr s tím, že vše je otázkou dalších debat. Ministerstvo kultury podle něj vypsalo několik dotačních titulů, do kterých se Příbram s rekonstrukcí kulturního domu může přihlásit a má naději uspět.

Otázku bezbariérovosti řeší město komplexněji i na dalších místech. Letos se třeba díky stavbě výtahu otevřela pro lidi se sníženou pohyblivostí hlavní budova Knihovny Jana Drdy, která má nyní přístupná všechna patra nejen pro vozíčkáře, ale i starší lidi nebo maminky s kočárky.