„Jsme v TOP 50 projektech, které budou podpořeny ve 21. ročníku sbírky Kuře Pomozte dětem, konkrétně uspěl náš projekt Samostatně do života,“ potvrdil koordinátorka péče o dárce Jitka Urbanová na sociálních sítích. „Děkujeme ze srdce studentům dobříšského gymnázia, kteří každoročně po Dobříši prodávají peříčka a vybírají tak prostředky na tuto sbírku,“ doplnila.

Z grantu dětský domov zaplatí speciálního sociálního pracovníka, s jehož pomocí se děti v dětském domově budou intenzivně připravovat na to, že jednou opustí zdi domova.

V rámci projektu jsou náctileté „děti“ zařazeny do rodinné skupiny, se kterou tento zaměstnanec intenzivně pracuje na individuálních dovednostech. Cílem je naučit náctileté pečovat sami o sebe, svou domácnost, hospodařit s penězi, převzít zodpovědnost za skupinu, získávat nové zkušenosti a dovednosti v běžných životních situacích.

Každé z dětí má sestaven svůj individuální plán pokroku, který se pravidelně vyhodnocuje. Díky projektu by měly být do života vybaveni stejně jako děti vyrůstající v rodinách, tak aby po opuštění dětského domova byly schopné postarat se samy o sebe a začlenit se do společnosti.