Výuka probíhala pomocí teoretické přípravy, hlavní důraz byl ale kladen na nacvičování chování v kritických situacích. Zájemci o kurz nacvičovali volání záchranné služby, univerzální postup při první pomoci, jak se postarat o bezvědomého člověka, krvácející zranění včetně masivního krvácení, dušení, zástavu srdce a kardiopulmonální resuscitaci u dospělých a dětí. Figuranti byli velmi přesvědčivě namaskovaní a některé situace dokázaly účastníkům velmi zvednout tep, přestože se jednalo o simulovaná zranění.

O tom, co od kurzu očekával, promluvil ředitel základní školy Radek Vačlena: „Od kurzu jsem očekával osvojení dovedností, které pomohou řešit krizovou situaci, snahu o odstranění zábran konat či navození stresové situace, se kterou je potřeba si poradit,“ přiblížil svá očekávání. Dále ředitel Vačlena popsal své dojmy z realistického školení první pomoci: „Pocity z kurzu mám dobré, stejně jako kolegyně a kolegové, kteří se kurzu zúčastnili. Díky připraveným situacím, které se podobaly či představovaly reálné stavy, se jejich řešení muselo odehrát v daném čase, navíc s odborným komentářem, radou, pomocí. “

Přítomný byl i fotograf Příbramského deníku, podávání první pomoci si vyzkoušel a své zážitky přiblížil takto: „Naprosto profesionální byl přístup všech školitelů. Ukázali nám spoustu užitečných věci, tedy jak při poskytnutí první pomoci postupovat a vše nám jednoduše vysvětlili.“

Michal Motyčka, záchranář a jeden z instruktorů IPRK, shrnul dojmy lektorů z výuky: „Ani chvilka vydatného deště nám program nepřekazila a vše proběhlo dle plánu. Děkujeme účastníkům za aktivní přístup, figurantům za herecké umění i paní recepční za vstřícnost.“