Centrum Petrklíč chce pomoci zvýšit šance žen při návratu na pracovní trh po rodičovské dovolené. Maminky ze Sedlčanska tak budou mít možnost rozšířit své profesní dovednosti, případně se rekvalifikovat. A nejenže jsou pro ně veškeré vzdělávací aktivity tohoto projektu bezplatné, během kurzů bude navíc zajištěno hlídání dětí. Právě touto přidruženou službou je nabídka kurzů výjimečná.

„Celkem dvouletý projekt Klíč k práci je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, proto si můžeme dovolit vyjít maximálně vstříc potřebám žen na mateřské. Myslím, že jde v regionu o zcela ojedinělou nabídku, a věřím, že zájem ze strany maminek bude obrovský,“ uvedla vedoucí projektu Ludmila Hegerová.

Ve školním roce 2009-2010 se uskuteční rekvalifikační kurzy Péče o děti od 3 do 15 let, Základy práce s počítačem a Účetnictví. Současně poběží kurzy Anglického jazyka pro začátečníky a pokročilé. Kromě kurzů se jedenkrát měsíčně budou konat motivační semináře, zaměřené na různá témata. Jak z psycho-sociální oblasti (například asertivní jednání, jak přesvědčivě prezentovat, posílení sebepoznání, rozvoj komunikačních dovedností), tak z oblasti pracovní (tvorba životopisu, odpověď na inzerát, příprava na výběrové řízení, mzdová problematika).

V Petrklíči se 25. srpna od 16 hodin uskuteční informační schůzka, kde proběhne výběr i zápis účastníků do kurzů, které začnou od září. „Zájemci se zde dozví podrobnější informace o jednotlivých kurzech a pokud vše dobře dopadne, budou se moci setkat i přímo s lektory, kteří je povedou,“ poznamenala koordinátorka projektu Klíč k práci Petra Belková.

KAREL SOUČEK