Zároveň radní schválili pro stejný účel i pronájem malé tělocvičny v areálu bývalé 8. ZŠ za 1 korunu.

„Město Příbram ve spolupráci s občanským sdružením Tilius uspořádal v rámci programu prevence kriminality už několik kurzů sebeobrany pro ženy. Kurzy byly určeny především ženám, které pracují v rizikových povoláních, ve kterých jim hrozí nebezpečí přepadení. O kurzy byl vždy velký zájem. Proto jsme se letos rozhodli podpořit uspořádání dalšího kurzu,“ vysvětlil starosta Příbrami Josef Řihák.

Letošní kurz sebeobrany pro ženy by se měl konat od září do listopadu v malé tělocvičně v Žežické ulici (bývalá 8. ZŠ) v rozsahu osmi tříhodinových bloků. Předpokládá se účast maximálně pětatřicet žen.

Cílem kurzu je, tak, jako v předchozích letech, naučit účastnice předcházet krizovým situacím. A pokud již tyto krizové situace nastanou, seznámit je s možnostmi, jak mají ženy konflikty řešit, aby byly schopny ochránit si život a zdraví.