Koncentrace pesticidu ve zdrojích pitné vody je tak vysoká, že pokud to nějak obec nevyřeší do konce roku, zásobování z tohoto vodovodu bude zrušeno a jiný není. „Nepřicházejí v úvahu ani alternativní zdroje. Například v osadě Obděnice udělali hluboký vrt a z rozboru zjistili ve vodě tak vysoké množství radonu a uranu, že není vhodná skoro ani jako užitková,“ řekl starosta Petrovic Petr Štěpánek.

Čtyři roky řeší obec tento problém. Zdá se, že jediným rozumným řešením je filtrovat vodu přes aktivní uhlí. Instalovali lokální filtr do základní školy, kam má přístup veřejnost, aby si lidé mohli kvalitní vodu odebírat už teď. „Zpracovali jsme projekt na kompletní řešení úpravny pitné vody a požádali jsme ministerstva i Středočeský kraj o finanční pomoc. Minulý týden jsme se dozvěděli, že nám dotace neposkytnou,“ zufá si Petr Štěpánek.

Petrovice v tom tedy zůstaly úplně samy. Pravděpodobně budou muset vzít peníze určené na dokončení kanalizace a rekonstrukci čistírny odpadních vod. „Je to velmi vážná situace, ale pitná voda je nyní naprostá priorita obce,“ dodal Petr Štěpánek.

Podle průzkumu Deníku jsou na tom s pitnou vodou asi nejhůře Petrovice, ale problémy mají i v jiných obcích.

Starosta Tochovic Radek Walter nám řekl, že se v obci pro změnu potýkají s manganem v pitné vodě. „Problém je čistě přírodního charakteru. Je to minerální vlastnost vody u nás. Připravujeme projekt na nový vodovod i s úpravnou, což by náš problém vyřešilo,“ řekl starosta.

V Narysově si například vystavěli vlastní vodárnu a od té doby je prý kvalita vody dobrá. Předtím měla zvýšené množství dusičnanů. „Důvodem bylo staré hnojiště, ze kterého dusičnany do vody pronikly,“ sdělila starostka Narysova Vlasta Peterková.

Naopak asi nejkvalitnější vodu pijí lidé v podbrdských obcích.

„Parametry naší vody se dají srovnávat s kojeneckou,“ řekl například starosta Bratkovic Zdeněk Vrbka. Z výpovědí dalších zástupců obcí vyplývá, že mnohem menší potíže s vodou mají obce, které jsou ve Svazku obcí pro vodovody a kanalizace.

„Brdské nádrže jsou jako zdroj pitné vody celkem v pořádku. Nejhůře je na tom Octárna, ale mnohem hůře na tom byla tak před čtyřmi roky Vltava s vysokým obsahem pesticidů. Byl to pozůstatek staré zemědělské činnosti. Nyní je voda ve Vltavě relativně dobrá,“ doplnil Lubomír Mixl ze Svazku obcí pro vodovody a kanalizace.