Obsah směrnice dělá na čele vrásky a rozčiluje především komunální politiky. Jednou z hlavních povinností, které nové nařízení zavádí, je povinnost správců a zpracovatelů osobních údajů zřídit takzvanou funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. To se týká zejména krajů, měst, obcí a některých právnických osob. Náklady na zavedení směrnice se mohou vyšplhat i na miliony korun.

Město Příbram si nechalo kvůli zavedení nové evropské směrnice zpracovat analýzu za zhruba půl milionu, která zmapovala současný stav. „Na implementaci GDPR se Příbrami podařilo získat dotaci z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 95 procent, takže spoluúčast města bude ve výši pěti procent, to je asi 25 tisíc korun,“ uvedla tisková mluvčí města Pavlína Svobodová. Město už má vytvořené vnitřní předpisy, nastavení správných procesních postupů, optimalizaci dokumentace a její uvedení do souladu s GDPR. „Pokud vyvstane potřeba nákladů na IT vybavení, budeme ho již muset hradit kompletně z vlastních zdrojů. Půjde-li o větší finanční prostředky, budeme je muset rozložit do delšího časového období v závislosti na rozpočtových možnostech města,“ řekla mluvčí.

Na služby pověřence bude Příbram využívat externího dodavatele, který pověřence zajistí. Bude vždy jeden, ale dodavatel bude povinný zajistit jeho případný zástup například v době nepřítomnosti z důvodu dovolené, nemoci a podobně.

Město připravilo i přednášku o zavedení směrnice pro školy od jedné z firem, které se GDPR zabývají. Školy se na zavedení GDPR připravují od začátku školního roku, tedy od září 2017. „Máme proškolené všechny učitele i zaměstnance, řídíme se jak pokyny, které jsme dostali na školení, tak i metodickým doporučením ministerstva školství. V současné době čekáme na výsledky analýzy, kterou pro nás zpracovává jedna pražská firma,“ konstatovala zástupkyně ředitele ZŠ Jiráskovy sady Dagmar Moravcová s tím, že podklady škola odeslala už asi před dvěma měsíci a výsledek stále nemá. „Asi toho mají moc,“ dodává pedagožka. Pověřence jim zajistí stejná firma, která pracuje nyní na analýze současného stavu. Náklady spojené s GDPR školu vyjdou na 19 tisíc bez DPH na zpracování analýzy a pak každý měsíc na tři tisíce, což je měsíční poplatek pro firmu, která se bude o ochranu osobních dat starat. „Co jsme mohli, to jsme udělali. Máme už připravený nový školní řád, nový řád školní jídelny, informace pro rodiče i učitele, ale bez výsledků analýzy se nehneme. Nicméně zavedení GDPR dále zatíží naše pedagogy, to už je jistě,“ uzavírá Dagmar Moravcová.

Petrovice u Sedlčan dokonce musely kvůli GDPR zřídit funkci a přijmout tajemníka obecního úřadu, aby zajistil hladký průběh jeho zavedení. „Dnes jsme měli na úřadě k GDRP školení. Komplikuje nám to nesmírně život a celá směrnice je jen znakem zkostnatělosti Evropské unie, která dělá z komára velblouda,“ zlobí se petrovický starosta Petr Štěpánek. Podle něj jen nařízení dá do ruky další „hračku“ věčným stěžovatelům, kteří chtějí nachytat úředníky tzv. na hruškách. „Místo aby Evropská unie řešila odpady, energetiku nebo obranu, tak se zaměří na takovouhle pitomost, protože každý živnostník má na okně nebo dveřích do ulice uvedené rodné číslo, jméno a podobně. Pokud šlo o tom, aby nás někdo neotravoval s reklamou po telefonu, tak přeci stačí típnout telefon,“ dodává. Celé nařízení jde podle starosty Petrovic proti elektronizaci státní správy a jejímu zjednodušení. „Neustále se mluví o snížení nákladů na státní správu, ale my jsme museli najmout tajemníka, obce, školy a další instituce musí mít pověřence kvůli GDPR, platit firmy, které se jim o ochranu osobních údajů budou starat… Na druhou stranu chtějí rušit v některých obcích matriky, ale kvůli GDPR musíme přijímat lidi, to je opravdu zlevnění,“ komentuje situaci Petr Štěpánek.

Například v Dobříši vyjde zavedení GDPR městský úřad asi na 400 tisíc korun. Na samotného pověřence radnice počítá s částkou 20 tisíc korun za měsíc. V Rožmitále pod Třemšínem všechny služby spojené s implementací GDPR zajistí externí firma za zhruba 155 tisíc korun včetně DPH. Mimo městského úřadu zajistí zpracování osobních údajů na všech střediscích města, školních zařízeních zřízených městem, v knihovně, technických službách, vodním hospodářství, městském kulturním středisku či pečovatelské službě.

Město Sedlec-Prčice, jako člen Sdružení místních samospráv ČR, využilo nabídku na zajištění pověřence pro město a školy jím zřizované s tím, že Sdružení místních samospráv ČR ve spolupráci s jednotlivými organizacemi včetně obcí a měst zajistí zpracování povinných dokumentů a postupů, tedy analýzu stavu, návrh řešení a implementace nařízení. U školských zařízení je cena za analýzu také 9 tisíc korun za subjekt a platba 900 korun za pověřence.