Provoz přes most bude řízen jedním jízdním pruhem kyvadlově. „Nicméně při demolici mostu a položení obrusné vrstvy se počítá i s úplnou uzavírkou a převedením provozu na objízdné trasy. Zahájení prací plánujeme v dubnu,“ upřesnil mluvčí ŘSD Martin Buček.

Oprav se chopí společnost Stramosty s.r.o., která práce provede za 9,25 milionu korun. „Rekonstrukce by měla trvat 140 kalendářních dnů a důvodem celkové opravy je velmi špatný technický stav spodní stavby mostu,“ upozornil mluvčí.

Zahájení výstavby dálnice u Letů na Písecku.
Stavba D4 mezi Pískem a Příbramí dostala mezinárodní cenu

Během oprav bude kompletně vyměněna nosná konstrukce. „Nahrazeny budou i úložné prahy, římsy a svodidla. Postupovat se bude tak, že se vždy provede demolice poloviny konstrukce, přičemž se využije základová konstrukce mostu stávajícího,“ popsal Buček.

V rámci prací pod a v okolí mostu vznikne nové revizní schodiště a podél křídel mostu se provede odláždění lomovým kamenem. Dláždění se dočkají také plochy před a za římsami mostu a koryto potoka.