O kyberšikaně se teď hodně mluví na školách.

„Syn se mi přišel pochlubit, že natáčel učitelku na mobil, když se rozčilovala. Běhal mi mráz po zádech. Strašně jsem mu vynadala a varovala ho, aby ho nenapadlo dát to na internet,“ svěřila se Inka z Příbrami, matka deváťáka.

Internet má už většina domácností. Pojmy jako Facebook, ICQ nejsou už dnes neznámé ani mezi těmi, kteří se tomuto druhu internetové komunikace zuby nehty brání. Jsou to weby, které slouží k tvorbě sociálních sítí, ke komunikaci, k zábavě, ale stále častěji jsou bohužel nástrojem k již zmíněné kyberšikaně. Někteří uživatelé používají těchto systémů, aby se někomu pomstili nebo někoho zesměšnili.

Autor krutých a výhrůžných emailů, sms zpráv, webových stránek a jiných, zůstává většinou nezjištěn. Nemusí se poškozenému dívat do očí, takže „odvaha“ těchto lidí stoupá diametrální řadou.

Častým terčem se stávají učitelé. Nedávný případ, kdy studentka vytvořila záporně laděný profil své učitelky, nezůstal bez povšimnutí. Dívka byla odhalena a potrestána. Vrací se ale staronová otázka, kde mají v demokratické společnosti končit meze internetové svobody.

„Souvisí to s prestiží učitelů na různých školách. Výborný a vzdělaný učitel, který je autoritou pro studenty a pro rodiče, takové problémy nemá. To vše už je jenom následek. Problém je jinde. V dnešním společenském světě, který panuje u nás, učitelé nemají oporu v postavení ani ve vzdělání. Kolikrát nemůže být partnerem pro žáky. Snažíme se postihnout něco, co je dáno postavením učitele ve společnosti. Od toho se odvíjejí všechny tyto absurdity,“ řekl ředitel Waldorfské školy Příbram Rostislav Riško.

Prestiž učitelského povolání v naší zemi prý skutečně klesá. Ať už podle některých kantorů z důvodu neodpovídajícího platu, zatížením zbytečnou administrativou oproti minimálním kompetencím, nedostatku času na relaxaci a podobně. K tomu všemu se některý žák rozhodne, že z nějakého důvodu svému učiteli ještě více otráví život.

Zeptali jsme se také studentů, jaké mají zkušenosti a názory na kyberšikanu:

„Vím, co je to a znám i konkrétní příklady. Myslím si, že někdo chce někoho zesměšnit proto, aby ho urazil a tím pádem ukázal, že je to on, kdo je nad věcí a je to on, kolem něhož se svět točí. Často se chce mezi kamarády ukázat jako silnější jedinec,“ řekl student Štěpán Vitha.

„Kyberšikana je vydírání na základě přístupu k citlivým informacím například přes internetové sociální portály typu Facebook. Četl jsem o určitých obecných případech ze zahraničí, nicméně jsem se zatím s žádným osobně nesetkal,“ řekl student Ondřej Ježek.

„Kyberšikana je neoprávněné zneužívání a zesměšňování lidí pomocí internetu. V podstatě je to šikana pomocí internetu. Člověk z toho může mít velké psychické následky. S tímto problémem se setkávám běžně na internetu. Ať už s případy, kdy žák natáčí učitele nebo se natáčí studenti mezi sebou. V poslední době se kyberšikana rozšiřuje hlavně pomocí stránek Facebooku. Řekla bych, že lidé se tím baví a neuvědomují si, že tím může dotyčnému přivodit i neodstranitelné následky, hlavně duševní,“ řekla studentka Michaela Šínová.

„Ano, s výrazem kyberšikana jsem se již setkala a vím, co to znamená. Z vlastní zkušenosti vím, že to existuje, protože už jsem na vlastní kůži zažila neúctu k učitelům při hodinách, ale na internetu zatím ne. Myslím si, že k tomu dochází z důvodu špatného vztahu učitelů a studentů. Učitel by si podle mého názoru měl najít pozitivní vztah ke všem studentům, neměl by dělat žádné rozdíly a ke všem se chovat stejně. Když si učitel například na někoho zasedne, dotyčný žák je nešťastný a hledá pomstu, jak to učiteli vrátit…,“ vysvětlila studentka Monika Chytilová.