„Oproti předchozím výsledkům se poměrně výrazně zhoršila kvalita vody na všech sledovaných místech přehradní nádrže Orlík. Došlo k nárůstu fytoplanktonu a v něm především sinic," upozornil Luboš Mandík  z příbramské stanice Krajské hygienické služby.

Vzhledem ke zjištěným hodnotám byla kvalita vody ve všech čtyřech sledovaných lokalitách Popelíky, Lavičky, Trhovky a Podskalí ve středočeské části vodní nádrže Orlík hodnocená třetím stupněm, který znamená zhoršenou jakost vody. „Vzhledem k vyššímu obsahu sinic doporučuji koupajícím se osobám osprchovat se nezávadnou vodou, která není čerpaná z vodní nádrže. Toto doporučení platí především pro alergiky, těhotné ženy a malé děti," varoval hygienik.

Ve Slapské přehradě u Nové Rabyně, Nové Živohošti, Měřína i Živohošti a Županovic na levém břehu byla voda ke koupání vhodná. Klasifikace provádí hygienici podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním. Ke zhoršení jakosti dochází pouze v době nižších dešťových srážek, sníženého průtoku vody a teplého počasí.

V této době dochází k výskytu vodních květů sinic, které se nacházejí především při břehu jezera na návětrných stranách. Příčinou je vysoký přísun fosforu z rekreačních areálů v uvedené lokalitě.