„V současném zimním počasí stojí namrazení kluziště nejméně z celého roku, tudíž rozpouštět ano, ale v podmínkách kdy je provoz nejméně ekonomický,“ podotkl.

Zimní stadion fungoval až do nuceného uzavření v říjnu roku 2020. „Následně se otevřel na několik dní v prosinci 2020. Sumarizovaně lze říci, že část sezony se stihla,“ uvedl.

Samostatnou kapitolou v současných opatřeních je i plavecký bazén. Ten je v Příbrami v současné době stále napuštěný, celé středisko je v nízkonákladovém provozu.

„Energie jsou využívány na cca 15 až 20 procent, nedochází k tak častému chlorování atd. Je nutné však říci, že provozy typu plavecký bazén a zimní stadion jsou v případě absolutního „umrtvení“ významně rizikové, a to především z pohledu technologií, které při dlouhodobé odstávce mohou vykazovat problémy,“ vysvětlil Jan Slaba.

Organizace Sportovní zařízení města Příbram spravuje i sportovní halu, ubytovací kapacity, rekreační areál Nový rybník a hřiště pod Svatou horou.

„Sportovní hala je, stejně jako zimní stadion uzavřena, funguje v režimu týkajícím se profesionálních sportovců. Veškeré ubytovací střediska fungují v uzavřeném režimu, kdy v současné době ubytování na plaveckém bazéně je vyčleněno jako ubytování pro krizové situace a ubytování na zimním stadionu je vyčleněno pro případné potřeby Krajské nemocnice v Příbram. Ani v jednom z těchto ubytovacích zařízení v současné době neevidujeme žádnou osobu,“ shrnul Jan Slaba.