Odhalení bude spojeno s krátkou pietní slavností v místě skonu bývalého legionáře Richarda Štěpána z Buku, příslušníka 31. střeleckého pluku Československých legií v Itálii. Sraz účastníků bude v 9 hodin u milínského motorestu.

Jistě je dobré připomenout například také zrekonstruovaný a před dvěma lety slavnostně odhalený hrob legionáře Josefa Kubelky na příbramském hřbitově, kde Československá obec legionářská – jednota Příbram ve spolupráci s městem Příbram zorganizovala u příležitosti Mezinárodního dne válečných veteránů pietní akt. Práce v rámci rekonstrukce (chemické očištění, obnovu rozbité kamenné lampičky, zhotovení násilím vylomeného a zcizeného mosazného znaku ČsOL a zviditelnění jména legionáře) pro Československou obec legionářskou provedla bezplatně firma Kamono – Sdružení za záchranu historických památek se sídlem v Březnici.

Aktu se tehdy zúčastnily také Stanislava Šimková, Milada Mojsejová-Voláková a Kateřina Mojsejová, které v roce 2009 všimly, že zmíněný hrob je určen k likvidaci a na skutečnost upozornily. Poděkovaly Československé obci legionářské jednotě Příbram, jmenovitě Miroslavu Ječmenovi, dále zejména Pavlu Máchovi (řediteli Technických služeb města Příbrami), Miroslavu Markovi a Stanislavu Švidkovi, bez jejichž pomoci by se nemohl tento významný počin, završený důstojným zrekonstruováním hrobu spolu s jeho slavnostním odhalením, uskutečnit.