Co je akupunktura a odkud pochází?
Akupunktura je lékařská metoda, která se dostala z Číny na západ prostřednictvím jezuitských kněží. Podstatou akupunktury je působení na určitá místa na povrchu těla, které mají vztah k určitým vnitřním orgánům. Jsou to akupunkturní body. Pokud byla jakýmkoli způsobem narušena funkce správného toku energie, a tím způsobena porucha funkce orgánů, lze ji upravit vhodným podrážděním odpovídajících akupunkturních bodů a tím navodit znovu stav zdraví. Současně může být ovlivňováno i více bodů. Akupunkturní body jsou spojeny do akupunkturních drah.

Existují různé metody akupunktury?
Nejčastěji se užívají k ošetření akupunkturních bodů klasické akupunkturní jehly, které slouží k odblokování – reflexnímu působení na akupunkturní body a tím na akupunkturní dráhy. Dále je možné tok energie upravit drážděním pomocí různých fyzikálních podnětů – tepla, chladu, světla, zvuku, tlaku a dalších.

Zabodávání jehel do těla, to nahání trochu strach, nehrozí nějaká rizika?
Existují různé tloušťky akupunkturních jehel, já používám velice tenké, které dokonce mají i zavaděč, protože je jehlička tak tenká a prohnula by se při zavádění. Některá místa, kde se zavádí akupunkturní jehly, jsou bolestivější, některá nebolí vůbec. Záleží ale také na prahu bolesti a rozhodnutí klienta, s jakým jde k lékaři. Pokud je rozhodnutý, že nemoc vyřeší, tak drobné píchnutí jako u švadleny se dá vydržet.

Kdy je akupunktura vhodná a pomáhá všem pacientům, kteří se pro ni rozhodnou?
Akupunktura je výborná při funkčních poruchách – bolestivých stavech, kdy není poškození orgánů a tkání, ale také u bolestí hybného aparátu, kloubů, je vhodná pro bezbolestný porod, u fantomových bolestí, migrén. Je velice vhodná i u bolestí chronických, kdy přetrvává bolest (jen paměťové stopy bolesti), u psychických stavů jako je úzkost, deprese ke zklidnění a uvolnění. Dále je výborná preventivně k podpoře imunity, zlepšení funkcí organismu před lékařským zákrokem, před operací, zákrokem u zubaře, protože se může stát, že se klient vyléčí (například syndrom karpálního tunelu) anebo je průběh operace či zákroku lehčí. Výborná je aurikuloterapie u terapie alergií.

V jakém případě se naopak akupunktura nedoporučuje?
Dle vyhlášky akupunkturistické společnosti se nedoporučuje provádět akupunkturu u nádorových onemocnění, u pacientů 3-6 měsíců po ozáření, dále u výrazné celkové vyčerpanosti, u akutních psychóz, akutních onemocnění – infekčních, přenosných onemocnění- jako je AIDS, žloutenka, u pacientů, kteří jsou pod vlivem alkoholu, v opilosti, dále pokud užívají velké množství léků – uklidňujících – hypnotik, analgetik. U pacientů, kteří mají výrazné zhoršení základních funkcí – srdce, plic, metabolické poruchy. Není také vhodné aplikovat akupunkturu u pacientů s nejasnými bolestmi, tím se zastře varovný příznak a může se přehlédnout důležité onemocnění. Dále jsou omezení pro užití akupunktury v graviditě, nesmí se aplikovat určité body – zvláště na břiše, ale i jiné, které můžou ovlivnit vývoj plodu a kontrakce dělohy.

Je nutné před první aplikací podstupovat nějaká vyšetření?
Je vhodné pacienta vyšetřit a zeptat se na anamnézu – na nemoci, s kterými se léčí, zjistit, jaké léky užívá. Speciální vyšetření před akupunkturou nejsou nutná.

Jak je to s využíváním akupunktury u vás, mají o ni pacienti zájem?
Klienti o akupunkturu mají zájem a také mají i výborný efekt po terapii.

Jak je tato procedura časově náročná, kolik aplikací je nutné podstoupit a je možné po čase přijít na tuto léčebnou proceduru znovu?
Jedno sezení akupunktury trvá 20 minut, je vhodné opakování aplikace akupunktury, počet není omezen a je individuální, většinou jde o 3-5-10 opakování procedury. Je možné po čase absolvovat novou sérii sezení akupunktury.

Dagmar Čerňanská