Díky novele, kterou schválilo 117 ze 166 přítomných poslanců, se nyní nebudou muset lesní školky a některá další dětská zařízení registrovat. Proto také nebudou mít ani povinnost dodržovat přísné hygienické předpisy.

Novela však s sebou přináší i jednu nevýhodu – zařízení, která nebudou registrovaná coby dětské skupiny, nemohou žádat o dotace na provoz.

Obavy z možných zákonem vynucených změn prožívaly například zakladatelky Lesní mateřské školky Sedmikvítek v Mníšku.
Jak tvrdí Petra Vaňková, nebudou školku registrovat jako dětskou skupinu. „Jak hlasování dopadlo, kvitujeme s povděkem, jinak by to pro nás bylo likvidační. Nepotřebujeme investovat peníze do vybavení zázemí, když jsme s dětmi většinu času venku," říká s klidnějším srdcem jedna ze zakladatelek.

Zákon o dětských skupinách původně nařizoval všem zařízením a organizacím, které pravidelně pečují o děti, dodržování velmi přísných hygienických norem. Tomuto požadavku však lesní mateřské školy, které někdy nemají ani vlastní zázemí, v drtivé většině případů nemohly vyhovět.

„Alespoň jsme vybudovali další toalety, ale měli jsme velký strach," říká Soňa Sladkovská z Prostřední Lhoty, která provozuje svou školku Pod Trolím vrchem u sebe doma. „Pokud by novela neprošla, byly by to velké investice, podle mne zbytečné. Dotace jsou nevýhodné, protože na zázemí lesní školky lze čerpat nejméně půl milionu korun, a to bychom ani neproinvestovali," namítá ředitelka školky Soňa Sladkovská, která provoz školky financuje z peněz od rodičů malých svěřenců a ze svého.

Negativem je totiž pro lesní mateřské školy také to, že nemají akreditaci ministerstva školství. Nedostávají proto příspěvek na každého jednoho žáka, který školku navštěvuje, jako je tomu v mateřských školách s akreditací.