Budou tomu už téměř dva roky od doby, kdy mohli Příbramáci zajít na nějaký film či koncert do letního kina v areálu Nového rybníku v Příbrami. Od začátku července se tam mohou konečně opět vypravit. Namísto soukromého provozovatele se ale promítání tentokrát ujme samo město, konkrétně budou chod zabezpečovat tři příspěvkové organizace, a to sportovní zařízení města, technické služby a divadlo. Radnice se ale obává malé návštěvnosti a vysokých nákladů, což by vedlo k velké prodělečnosti.

„Technický stav areálu je celkově dobrý. Proběhla revize elektroinstalace i kinotechniky. Zároveň jsme rozdělili jednotlivé okruhy úkolů, které budou jednotlivé organizace zajišťovat,“ řekl příbramský místostarosta Václav Černý.

Například sportovní zařízení města se postarají o ochranu objektu, kterému se kupodivu vandalové vyhýbají narozdíl od zbývající části areálu Nového rybníku, údržbu či provoz občerstvení. Divadlo Antonína Dvořáka pak bude mít na starosti vlastní kulturní složku provozu. To obnáší především samotné sehnání a promítání filmů či obsluhu pokladny.

„Podle mého názoru je letní kino luxusem, na který se někde musí peníze sebrat. Protože projekce filmů stojí obrovské peníze, myslím, že to bude hodně prodělečné,“ řekl ředitel divadla Petr Bednář. „Zatím půjde spíš o takový zkušební provoz, abychom viděli, jaký bude zájem diváků,“ dodal. Podle průzkumu mezi dětmi ze základních škol, který měl zjistit, co si mladí lidé v Příbrami přejí, vyšlo najevo, že letní kino je mezi nimi velice žádané.

Dlouhodobě funguje na Příbramsku pouze jediné letní kino, a to v Novém Kníně. „Podle mne je hlavním problémem kin rozmach internetového pirátství, kdy si spousta lidí raději film stáhne do počítače. To pak způsobí veliký pokles návštěvnosti,“ řekla Marta Lišková, provozovatelka novoknínského letního kina. Mezi počtem návštěvníků v roce 2003 a 2008 zaznamenali v Novém Kníně pokles o více jak 30 procent. I přes tuto situaci se nejedná o existenční problém. „My jsme soukromí provozovatelé, ale pokud má kino ve správě město, nedají se tyto dva případy příliš srovnávat. Ta městská mají většinou daleko větší problémy s přežitím,“ doplnila Marta Lišková.

Areál letního kina v Příbrami je nešťastně orientován, což částečně také způsobilo v minulosti různé stížnosti občanů na hluk, především v době pořádání koncertů. Tento problém byl také jednou z příčin sporu města s bývalým provozovatelem, společností M-SPO, jenž ve výsledku skončil vypovězením smlouvy o pronájmu.

„Do budoucna je naším záměrem letní kino zastřešit, ať už půjde o trvalé nebo dočasné řešení. Je to každopádně otázka milionů korun,“ řekl Ivan Šedivý, první místostarosta Příbrami.