Tuto šošku korunoval papežskými korunkami na základě dekretu papeže Klementa XII. pražský světící biskup Jan Rudolf Špork 22. června 1732. V témže dekretu papež Klement stanovil, že Korunovace se bude slavit 3. neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého.

Letošní Korunovace se zúčastnilo více než 1200 návštěvníků. „Hlavním celebrantem mše svaté, jež se uskutečnila v devět hodin, byl kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, primas český. Pro návštěvníky a poutníky byl připraven celodenní program včetně mini konference o kardinálu Tomáškovi a varhanního koncertu,“ přibližuje akci tiskový mluvčí Svaté Hory Jan Traxler.

„Tuto církevní událost, které se účastní stovky věřících ze všech koutů republiky i zahraničí, vnímáme jako neodmyslitelnou součást života v Příbrami. Jedním z dalších důvodů setkání na Svaté Hoře může být například Svatohorská šalmaj, která se bude konat v září,“ uvedla místostarostka města Zorka Brožíková.

„Další zajímanou akcí na Svaté Hoře bude 15. srpna v 17 hodin mše svatá, při které tři spolubratři Redemptoristé budou skládat dočasné sliby. V neděli 18. srpna od 9 hodin bude sloužena Poutní slavnost Nanebevzetí P. Marie u korunovačního oltáře, po které bude následovat průvod s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské,“ zve na Svatou Horu Jan Traxler.