Rys ostrovid je původní druh české fauny. V současnosti se trvale vyskytuje v lesnatých oblastech jižních a západních Čech, zejména na Šumavě a v Pošumaví. Od poloviny 90. let byl také v Brdech vícekrát registrován výskyt jedinců rysa pronikajících ze šumavské oblasti.

Od vzniku CHKO Brdy se AOPK ČR věnuje monitoringu výskytu rysa, a to ve spolupráci s týmem Meetlynx, partnery v projektu 3lynx a Václavem Fořtem a Josefem Cinkem. Kromě ojedinělého nálezu pobytových znaků z roku 2015 a 2016 bylo úsilí doposud bez výsledku.

„Již od vyhlášení CHKO Brdy jsme očekávali, že by se nějaký rys mohl zase v Brdech objevit, i když by musel projít nelehkou cestou. Mladí rysi dokážou někdy překonat i desítky kilometrů fragmentovanou a hustěji obydlenou krajinou, ovšem setkání s dopravou či pytláky patří k těm nejzásadnějším překážkám,“ komentuje objevení rysa v Brdech vedoucí Správy CHKO Brdy Bohumil Fišer. A pokračuje přáním: „Přejeme mu, ať se zde potká s partnerem a vyhnou se mu všechna hrozící nebezpečí.“

Fišer také upozornil na skutečnost, že každý jedinec rysa má svou jedinečnou charakteristickou kresbu srsti, která umožňuje jej identifikovat. „Jsme zvědaví, zda ten „brdský“ byl už monitorován, než se objevil v Brdech. Ve vnitrozemí Čech právě Brdy dnes představují ostrov vhodného prostředí pro rysa,“ těší se z dalších možných zjištění fotograf Josef Cink.