Její počátky sahají hluboko do minulosti, kdy příbramští havíři oslavovali svého patrona sv. Prokopa. Tradice pouti byla obnovena v roce 1990 a každoročně se jí účastní jak zástupci havířských a hutnických spolků, tak i zástupci hasičů nebo baráčníků a dalších městských spolků.

Hornické muzeum Příbram v rámci programu letošního ročníku scénkou Malého svatohorského divadélka Gymnázia pod Svatou Horou připomnělo návštěvu prezidenta T. G. Masaryka a jeho doprovodu na nádvoří Ševčinského dolu v Příbrami v roce 1920. „Poté byla slavnostně zpřístupněna další část historického podzemí zdejších dolů, a to Ševčinská dopravní štola s možností jízdy důlním vláčkem,“ konstatoval ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velf. Od 15 hodin se pak návštěvníci mohli zaposlouchat do folkových, bluesových a swingových melodií hudební skupiny Jany Hejkrlíkové, které se rozezněly nádvořím dolu Anna. Součástí programu byla také prohlídka jednotlivých expozic muzea na Březových Horách, které mohli návštěvníci navštívit za jednu korunu.