„Do výběrového řízení se přihlásila jedna firma, ale i na toto zákon myslí a umožňuje výběr z jediné nabídky. Rada města nyní jmenuje hodnotící komisi, která se bude zabývat posouzením nabídky. S ohledem na rozsah stavby by mělo být hotové zhruba do konce února,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Výběrové řízení probíhá dvoukolově. Nejprve dojde k posouzení nabídky, teprve poté komise otevře obálku s cenou. Město zatím nemůže jméno firmy, která se do tendru přihlásila, zveřejnit. K tomuto kroku dojde až po ukončení řízení.

„Věřím, že nabídka bude posouzena bez problémů, a budeme moci přistoupit k výběru dodavatele a podpisu smlouvy. Rekonstrukce aquaparku již skutečně nesnese další odklad,“ dodal starosta.

Najmou tým specialistů

Souběžně s posuzováním nabídky se připravuje také výběr správce stavby. S ohledem na rozsah a cenu díla nepůjde o jednu osobu, ale o celý tým specialistů. Při jejich výběru bude kladen důraz na odbornost a specializaci.

Výběrové řízení se opakovalo

Původně se počítalo s tím, že se dodavatel vybere dříve. Tendr se ale musel opakovat, protože jeden z potencionálních dodavatelů podal námitky, které se vztahovaly na dotazy k položkovému rozpočtu týkajícího se elektroinstalací. Dokumentace tak musela být doplněna. Město uvedené námitky podrobilo obsahové a právní analýze a na jejím základě námitkám vyhovělo.