To bude ale dokončeno až v červnu příštího roku. Do té doby najdou lidé bez přístřeší dočasně azyl v prostorách bývalé záchytné stanice v ulici Na Příkopech.

„Služba je určena pro všechny, kteří nemají střechu nad hlavou, nemají kde spát a jsou starší 18 let," říká místostarostka Alena Ženíšková a dodává, že služba funguje pod Centrem sociálních a zdravotních služeb města Příbrami.

„Lidé navštěvující toto zařízení musí dodržovat obecná pravidla vzájemného soužití a musí dodržovat vnitřní pravidla centra," dodává místostarostka.
Lidé bez přístřeší mají díky této službě možnost osobní hygieny, přípravy teplého nápoje, základní sociální poradenství především v oblastech hledání zaměstnání a ubytování, pomoc při vyřizování osobních dokladů, pomoc při zajištění finančních prostředků (zejména dávek pomoci v hmotné nouzi), pomoc při řešení dluhů apod. Služba jim také zajistí pomoc při vyhledání zdravotní péče, doplnění a obměnu šatstva a pochopitelně přenocování.

„Nízkoprahové denní centrum a noclehárna pro osoby bez přístřeší se nachází v centru města Příbrami v ulici Na Příkopech 102 (budova bývalé záchytné stanice). Službu vykonávají sociální pracovníci nebo pracovníci v sociálních službách, kteří splňují kvalifikační předpoklady dle zákona 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách," upřesnila mluvčí radnice Pavlína Svobodová.  Kontakt na Nízkoprahové denní centrum s noclehárnou: 773 770 768, 318 498 281, 318 498 282.