Žádosti o zápůjčky je možné podat do pátku 15. března do 12 hodin. Přijímány jsou na formuláři, který je k dispozici na ekonomickém odboru městského úřadu nebo na jeho webových stránkách.

V minulosti bylo nejvíce půjček poskytováno na výměnu oken či rekonstrukce sociálního zařízení. „Zápůjčky lze ovšem poskytnout na mnohem širší okruh, například na financování výměny uhelných kotlů za jiný ekologičtější tepelný zdroj, a to především v souvislosti s blížícím se datem zákazu používání starých uhelných kotlů,“ uvedla tisková mluvčí města Eva Švehlová s tím, že zápůjčku lze také využít v kombinaci se třetí a poslední vlnou kotlíkových dotací. Předpokládá se, že k jejímu vyhlášení pro Středočeský kraj dojde v květnu. Prostředky lze použít na takzvané předfinancování – tedy nákupu kotle, či tepelného čerpadla – a zápůjčku následně splatit z přidělené kotlíkové dotace.

Ke změně pravidel i názvu fondu vedlo radnici, že lidé o peníze z Fondu oprav a modernizace bytového fondu moc nežádali a na účtu tak leželo asi 5 milionů korun.