Po rozhodnutí příbramského stavebního úřadu je jasné, že od Ornova mlýnu povede stavba v mírném zářezu terénem, ale od svého vrcholu nad Zdaboří, poblíž studánky u Florentinské školy, povede na několikametrovém náspu až k přemostění s ulicí Zdabořská. Tohoto úseku se ale obávají obyvatelé městské části Zdaboř.

„Toto jsme jako osadní výbor ve spolupráci s místními sdruženími a občany připomínkovali. Hluk silnice vynesené do několikametrové výšky podle nás zasáhne převážnou část Zdaboře. Nemluvě o prašnosti a zplodinách z dopravy,“ míní předseda zdabořského osadního výboru Tomáš Plechatý.

Obyvatelé žádají protihluká opatření

Lidé ze Zdaboře proto navrhovali vrátit se buď k předchozí variantě, která počítala s přemostěním Florentinské štoly na úrovni terénu, nebo prosadit vybudování protihlukových opatření. Ty ale v oblasti Zdaboře i nedalekých Žežic a Zdaboře navržena nejsou. Ředitelství silnic a dálnic ale už v minulosti konstatovalo, že podle měření a protihlukové studie zde nebude překročena denní norma 60 decibelů.

„Norma 60 decibelů je sice splněná, ale my chceme taková opatření, aby komfort našeho bydlení byl lepší a nezhoršil se tolik,“ namítá dlouhodobě jeden z obyvatel Zdaboře Petr Šedivý s tím, že to je hodnota, která platí dva metry od stěny domu a odpovídá třeba hluku konstantně spuštěné sušičky prádla.

„Když budete v blízkosti obchvatu, hluk se ještě o poznání zvýší,“ dodal Šedivý. Jeho obavy z hluku sdílí ale i někteří další lidé. Vedoucí Oddělení hygieny obecné a komunální pro okres Příbram Luboš Mandík ale na posledním veřejném setkání přítomné ujistil, že budoucí možný hluk nepřekračuje normy.

Město už dříve stěny zvažovalo

„Obáváme se situace, že normám vyhoví pouze o pár decibelů. Pro běžný život je ale docela jedno, jestli je hluk 58 nebo 61 decibelů. V obou případech to znamená výrazné navýšení hluku, které bude hodně nepříjemné,“ vysvětlil obavy lidí ze Zdaboře Tomáš Plechatý.

Po vedení města chtějí proto obyvatelé této městské části závazek, že vybuduje protihlukové stěny na vlastní náklady i v případě, že normy nebudou překročeny. Příbramský starosta Jan Konvalinka k tomu v minulosti uvedl, že vidí jako reálné, aby město v rámci svých možností vybudovalo protihluková opatření v případě, že emise hluku budou sice podlimitní, přesto negativně ovlivňující kvalitu života v oblastech dotčených stavbou obchvatu.

Naopak na vybudování této části jihovýchodního obchvatu Příbrami netrpělivě čekají obyvatelé městské části Březové Hory. V současné době totiž tudy vede veškerá tranzitní doprava z Prahy směrem na Rožmitál pod Třemšínem a dál na Plzeň.

Navíc v srpnu roku 2018 při návštěvě Andreje Babiše a tehdejšího ministra dopravy Dana Ťoka bylo veřejnosti vládními činiteli slíbeno, že stavba obchvatu začne v letošním roce. Nicméně vzhledem k tomu, že ještě nejsou vykoupené všechny potřebné pozemky a také s ohledem na možné ekonomické dopady současné pandemie koronaviru, je jasné, že ten slib je nereálný.