Kromě asi desítky starostů a části příbramských zastupitelů na místo dorazila asi dvacítka dalších lidí. „Dřív bylo možné získat na byt novomanželskou půjčku,“ připomněl jeden z diskutujících.

Babiš vzápětí vyslovil svůj pohled na stavbu nových bytů a dodal, že podle něj bylo špatně, že po sametové revoluci bytový fond převedl na obce, které byty postupně rozprodaly. „V Německu 70 procent lidí bydlí v nájmu, když my chce vlastnit,“ dodal. Nicméně konkrétnějších návrhů se k tomuto tématu lidé v auditoriu od předsedy vlády České republiky nedočkali.

Dalším tématem, o kterém se hovořilo, byla doprava. Příbram zatěžuje tranzitní doprava a mohl by jí ulevit jihovýchodní obchvat. „Ano o této stavbě jsme s panem premiérem hovořili, připravili jsme k tomuto tématu i všechny potřebné materiály,“ připomněl příbramský starosta Jan Kovalinka.

Na obchvat se ptal například bývalý předseda osadního výboru v osadě Žežicích Zdeněk Martínek, který připomněl premiérovu návštěvu v Příbrami v srpnu roku 2018, kde bylo mimo jiné slíbeno, že se uskuteční schůzka, kde budou do projektu zapracovány připomínky právě třeba osad, které budou v jeho blízkosti, nicméně se nakonec doposud neuskutečnila.

Odpovědi se ale místo premiéra ujal Zdeněk Škaloud, vedoucí krajského odboru dopravy, který řekl, že nevěděl, že tato schůzka se ještě nekonala a přislíbil, že zařídí její uskutečnění.

Došlo i na Lex Babiš

Jeden z posledních dotazů mířících na premiéra se týkal tzv. Lex Babiš, jehož platnost potvrdil před pár dny Ústavní soud a podle dotazujícího měl být zrušen. „Mě to mrzí, je to zákon namířený proti mně, ale já jsem pod takovým drobnohledem, že ani nemůžu dopustit nějakých nepravostí,“ uzavřel debatu premiér.

Při příchodu na setkání Andreje Babiše před budovou bývalého ředitelství Rudných dolů uvítala asi dvacítka demonstrantů pískotem a transparenty. Dohlíželo na ně několik policistů. Jejích pokřiky a pískot vyvolal na tváři premiéra pouze úsměv.

Také bylo trochu s podivem, že přestože bylo setkání veřejné, žádný z demonstrantů do sálu nepřišel položit mu otázky, které by ho zajímaly. Tím tato akce vyzněla poněkud naprázdno.