„Komunistický režim je pro mne blízké téma a přijde mi smutné, že dnešní mládež a veřejnost vůbec na minulost zapomíná a tragické události se banalizují. A taky, jak člověk vyrostl nedaleko toho místa, tak to na něm zanechá stopy," reaguje Josef Hovorka na dotaz, co jej přimělo k uspořádání společné procházky, na kterou se vydalo zhruba patnáct lidí. „Příběhy vězněných lidí bychom si měli připomínat, a to jde různými způsoby. Jedním z nejlepších asi je projít si tu stezku a dozvědět se konkrétní příběhy k jednotlivým místům. To na člověku zanechá největší dojem," říká Josef Hovorka, profesí učitel, jehož k uspořádání pochodu dovedl nejen vztah k okolí svého bydliště.

Po stopách politických vězňů. Památník Vojna u Lešetic. Jaromír Masner z příbramského Klubu českých turistů.

„Pokud někdo nenavštíví památník přímo, tak se o tom, co se tu dělo, nic nedozví. Spousta lidí chodí okolo Vojny na procházky, jezdí na kole a z panelů, kterými je stezka osázena, si mohou historii místa jak se říká osahat," dodává organizátor pochodu.

Že by si stezka zasloužila větší pozornost, co se týká značení pro turisty, se domnívá Jaromír Masner z příbramského Klubu českých turistů, jenž se k pochodu přidal. „Už, když se naučná stezka připravovala, nabídl jsem městu, že bych se zapojil do značení, ale zatím není zájem. Tak jsem využil vycházky, abych se s trasou blíž seznámil. Místní se v okolí Příbrami vyznají, návštěvníci by ale asi měli problém," domnívá se Jaromír Masner.

Naučná stezka vede pěknými místy

Naučná stezka Po stopách politických vězňů se nachází v okolí Památníku Vojna, nedaleko obce Lešetice u Příbrami. Zároveň spojuje město Příbram, poutní místo Svatá Hora a Památník Vojna, jedno z vězeňských zařízení komunistického režimu.

V okolí památníku Vojna vzniklo sedm informačních panelů představujících konkrétní místa a příběhy politických vězňů. K orientaci napomáhají také směrovky cyklostezky, stejně tak jako aplikace Paměť národa, která je zdarma ke stažení. Panely obsahují rovněž QR-kódy pro chytré telefony s dalším zajímavým obsahem, obohaceným o autentické nahrávky a fotografie.

Kromě putování po lokalitách spojených s příběhy politických vězňů nabízí stezka i několik poutavých výhledů na oblast pahorkatiny mezi pásem Brd a středním tokem Vltavy. Cesty vedoucí převážně po okraji lesů, polí a luk umožňují také přímý kontakt s přírodou. Celkem je putování dlouhé přibližně 14 km, pohodlnou chůzí bude trvat kolem 4 hodin. Terén je vhodný i pro rodiny s dětmi a dá se absolvovat i na kole. Ve zkrácené verzi v okolí Památníku Vojna je dlouhý 6 km.

Na stezku Po stopách politických vězňů můžete vyrazit od vlakového nádraží v Příbrami, kde najdete první příběh jednoho z politických vězňů, který popisuje své pocity po propuštění. Od úvodního panelu vede trasa na Svatou Horu. Můžete tak absolvovat skutečnou cestu uličkami města jako tento vězeň, který přišel poděkovat Panně Marii za přežití. Odtud můžete vyrazit po žluté turistické značce směr Žežice nebo se vydat po trase přes Sázky, část města Příbram, kolem haldy číslo 6 do Brodu u Příbrami, kde se setkáte s prvními důsledky uranové těžby. V Brodě se dozvíte více o zabrání pozemků zemědělcům v době komunismu, také je možné nahlédnout do místní kaple již z 18. století. Cesta pokračuje kolem Příbramského potoka do Lešetic.

Trasu z Lešetic zvládnou i děti

V Lešticích je ideální začít téměř šestikilometrový okruh naučné stezky, který spojuje místa v okolí Památníku Vojna. Můžete ho absolvovat pěšky nebo na kole, bez problémů ho zvládnou i rodiny s dětmi. Informační panel v Lešeticích je přímo na cestě k Památníku Vojna. Tuto cestu vybudovali právě chovanci tábora Vojna v letech 1949–51, některým se podařilo během stavby uprchnout. Dále cesta stoupá po silnici přes železniční trať k dalšímu z panelů. Na kraji lesa se nachází tzv. „návštěvna", která stojí na místě ještě dostatečně vzdáleném od tehdejšího lágru, aby příbuzní neviděli podmínky, ve kterých vězni přežívali a pracovali. Po 400 metrech již vidíte ostnaté dráty a hlídací věže Památníku Vojna, místa, kde se děly hrůzy. Další zastavení naučné stezky je umístěno přímo před vstupem. Po stopách politických vězňů. Památník Vojna u Lešetic.

Poté stezka pokračuje podél ostnatých drátů až k lesní křižovatce, kde odbočíte doprava. Po lesní pěšině se dostanete k dalšímu zajímavému zastavení již v části Příbram – Žežice, kde se dozvíte o nesnesitelných podmínkách panujících v táboře v zimě. Nedaleko tohoto panelu se můžete občerstvit v místní restauraci. Dále pokračujete příjemnou cestou, která nabízí panoramatický výhled do okolí i na vrcholu Vojna (666 m n. m.), podle kterého byl tábor pojmenován. Po této polní cestě, která vede z kopce, dorazíte zpět do Lešetic, k výchozímu bodu trasy.