Projekty, které úspěšně prošly posouzením proveditelnosti a nyní budou bojují o hlasy veřejnosti, jsou k dispozici na internetových stránkách města.

„Opomenout ale nelze také náměty, které byly při odborném posouzení vyhodnoceny jako nerealizovatelné. Předkladatelům těchto sedmi konceptů je třeba poděkovat za jejich čas a energii. Věříme, že na participativní rozpočet nezanevřou a do dalšího ročníku se připojí s návrhy podle nastavených pravidel,“ uvedla koordinátorka projektu Zuzana Kučerová.

Střední zdravotnická škola vaří v nové kuchyni.
Střední zdravotnická škola vaří v nové kuchyni

Hlasovat může kdokoli, kdo v Příbrami žije, studuje, pracuje nebo rád tráví svůj volný čas. Volba je, stejně jako tomu bylo v loňském roce, anonymní a bezplatná prostřednictvím elektronické hlasovací platformy D21 s použitím kladných a záporných hlasů.

„Své hlasy můžete rozdělit mezi libovolné návrhy, přičemž jednomu návrhu lze přidělit pouze jeden plusový či minusový hlas. Celkem každý hlasující může rozdělit pět plusových a dva minusové hlasy,“ dodává Zuzana Kučerová.

Z loňských tří vítězných návrhů město zatím realizovalo jeden, lavičky na Svaté Hoře.

Dobříšská radnice. Ilustrační foto.
Dobříšští budou rozhodovat o projektech, které bude město realizovat