Obyvatelé Příbrami, kteří se trvale nezdržují na místě svého trvalého bydliště, nebudou muset platit poplatek za svoz komunálního odpadu.
Od prosince minulého roku bylo příbramské radnici předloženo 73 žádostí o prominutí místního poplatku za svoz, třídění a likvidaci komunálního odpadu.
Rada města schválila prominutí poplatku v případech, pokud občan žije dlouhodobě v zahraničí, pokud je dlouhodobě hospitalizován ve zdravotnickém, sociálním či jiném zařízení nebo pokud žije v Příbrami, ale nebydlí na adrese trvalého pobytu.
Poplatek je také prominut, pokud obyvatel města platí poplatek za svoz komunálního odpadu tam, kde odpad vytváří. Na tuto výjimku čekala například rodina studenta Marka Dammera.
„Studuji třetím rokem vysokou školu v Plzni. Jelikož se poplatek za svoz komunálního odpadu platí na počet obyvatel domácnosti, rodiče za mě platí zbytečně. Jsem totiž takřka pořád na internátu v Plzni,“ řekl student Martin Dammer.
Cena za odvoz odpadu činí 480 korun za rok na každého obyvatele domácnosti v Příbrami. Částka zůstala od minulého roku stejná, městu se totiž podařilo prodloužit smlouvu se společností, která má svoz, třídění a likvidaci na starosti, o pět let, místo plánovaných dvou. Ta na oplátku nabídla výhodné podmínky.