Podle jednoho ze čtyř návrhů se jedná o převoz odvalů do lokality bývalé „šestnáctky" u Bytízu, poblíž Dubna a Hájů. Tam by se založil centrální odval s postupným zpracováním materiálu. „Ve vztahu k harmonogramu a délce přepravy kameniva město v počáteční fázi upřednostňuje delší verzi, tedy osmihodinovou denní přepravu pouze ve všední dny, což by trvalo 21 let. Po vyhodnocení zkušebního provozu je možné překlopení do kratší verze, při níž by nepřetržitý provoz trval osm let," stojí v textu Petra Walenky z příbramského odboru životního prostředí.

Jsou vůbec haldy ekologickou zátěží? Nebylo by lepší je zachovat, jak jsou? „Nechali jsme si zpracovat koncepci na deset odvalů, a vyšlo, že je to střední riziko a tak se s tím musí něco udělat, je ale otázka co. Pro nás je nejlepší čtvrtá varianta," vyjádřil se při jednání Zbyněk Skála z Diama. Hovoří se také o variantě přepravy v podzemí, ale muselo by se razit, k tomu Diamo zpracovává rozpočet. Pokud zůstane u čtvrté varianty, začne se s pracemi za tři až čtyři roky. Nyní se ale musí vyjádřit obce, které budou zpracováním jakkoli zatížené. Například Háje, které vytvářejí stanovisko.