Lípu do ankety navrhl pan Hoch, který také prozradil její pohnutý příběh. Lípa měla být v roce 1968, to bylo panu Hochovi 14 let, zasazena spolu s dalšími stromy Českým svazem včelařů a Národního výboru města Příbram. Ke splnení záměru nakonec nedošlo, protože mezi tím přišla srpnová okupace ruskými vojsky. Lípa měla být ze strachu zničena, spálena. Na důkaz zničení měla být dodána koruna stromku. Tatínek pana Hocha se přihlásil, že lípu zničí, ale místo toho ji tajně se synem zasadil na zahradě. Místo koruny stromku ulomil větem lípy na nádraží a nikdo to dále neřešil a lípa vyrostla do dnešní podoby.