Ošetřování stromů v tomto případě funguje na základě podaných návrhů. Lípu u křížku ve Smolotelích navrhl majitel pozemku, na němž strom roste, Pavel Dvořák za občanské sdružení ŘEV (řemesla, ekologie, vzdělávání). close Lípa u křížku pod Makovou horou. zoom_in

„Jednou z našich aktivit je ochrana životního prostředí, proto jsme zažádali o ošetření lípy. S Nadací partnerství už máme dobré zkušenosti, když jsme s její pomocí vybudovali kořenovou čistírnu odpadních vod," vysvětluje Pavel Dvořák, majitel Smolotelského dvoru.

Kdybyste se chtěli na lípu podívat, stojí u polní cesty vedle křížku, kde je údajně pochován pruský voják. Vede kolem naučná stezka okolím obce. „Podle kroniky zde byly v roce 1866 původně zasazeny dvě lípy, dnes je zde již jen tato jedna," stojí na stránkách Smolotelského dvoru, kde Pavel Dvořák zamýšlí jednou zbudovat vzdělávací středisko.

Do korun vybraných stromů se vyšplhají certifikovaní Evropští arboristé a veřejnosti předvedou, jak se větve správně prořezávají nebo jak se instalují vazby. A to zřejmě v květnu, až se větve zazelenají a ukáží se větve suché.
Cílem stromolezců bude zlepšit zdravotní stav stromů a zvýšit jejich bezpečnost pro okolí. Upozorní také, proč je z hlediska budoucnosti stromů zásadní, aby zásahy prováděli zkušení odborníci. Projekt ukázkových ošetření letos běží již šestým rokem zásluhou spolupráce Nadace Partnerství, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu o. s., Mendelovy univerzity v Brně a finanční podpoře Lesů ČR.

K odbornému ošetření obce, školy, spolky a další organizace přihlásily celkem 44 stromů. Všechny stromy nejdříve na podzim navštívili studenti a odborníci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. „Úkolem našich studentů bylo zhodnotit zdravotní stav, vitalitu, perspektivu i provozní bezpečnost všech přihlášených stromů a navrhnout vhodná opatření ke zlepšení situace. Zpracovaný posudek pak mohou majitelé stromů i arboristé využít jako podklad pro budoucí péči," říká Jaroslav Kolařík z Mendelovy univerzity.

Po zhodnocení stavu stromů komise vybrala 23 stromů k ukázkovým ošetřením. Na vlastní náklady je v jarních měsících provede 35 stromolezců s certifikátem.

„Na stromech obvykle odstraňují suché, poškozené či nevhodně rostoucí větve, stabilizují je odlehčením koruny, případně instalací dynamické nebo statické vazby," objasňuje Šárka Weberová ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, která certifikované arboristy sdružuje.

„Považujeme za velmi důležité, aby se stromům rostoucím v zastavěných místech s častým výskytem lidí dostávalo pravidelné a hlavně profesionální péče. Pouze tak můžeme předejít poškozením, které mohou vést až k pokácení. V naší zemi však odborné ošetřování stromů ještě není samozřejmostí, a tak se snažíme obce s tímto způsobem péče více seznámit," shrnuje v závěru Hana Zuchnická, koordinátorka projektu.