Vedení města řeší další otázku, která s rekonstrukcí náměstí souvisí. Je jí kácení stromů v blízkosti kostela sv. Jakuba. K zemi stromy půjdou v nejbližších dnech a náhradní výsadba se provede v průběhu dokončování rekonstrukce náměstí.S návrhem na pokácení lip přišel farář z kostela sv. Jakuba. „Farář upozornil na to, že některé stromy jsou moc blízko a čím jsou starší a objemnější, tak jejich kořeny čím dál více prorůstají pod základy a do krypty kostela,“ vysvětlil starosta Josef Řihák.

Město si nechalo vypracovat odborníkem na statiku Karlem Cibulkou znalecký posudek. Z toho lze vyčíst, že lípy poškozují konstrukci obou schodišť kostela na jižní a západní straně, poškozeny jsou také boční zídky a terásky. Stromy, které by měly padnout, brání i dostatečnému provětrávání fasád. Z tohoto důvodu se ve zdech hromadí vlhkost.Podle odborného posudku jsou lípy ve špatném stavu. Za pět let by se musely stejně porazit, protože by hrozil jejich pád. 

Tak jako při nedávné revitalizaci zeleně v Příbrami, tak i zde budou pokácené stromy nahrazeny novými. Stromy nahradí výsadba vhodnějšími lípy srdčitými, které mají menší vzrůst a není potřeba je řezem usměrňovat.Vysadí se celkem šest lip srdčitých, tak aby nepřekážely inženýrským sítím a zároveň neohrožovaly architekturu ani povrchy. Rozsáhlá rekonstrukce náměstí TGM začala před několika měsíci a podle plánu by měla být hotová na konci dubna.