„Vzhledem k tomu, že koncert navštíví obrovské množství přespolních návštěvníků, navigování dopravy bude zajišťovat Policie České republiky v součinnosti s ochrankou správy Pražského hradu,“ sdělila pořadatelka koncertu Iva Klusalová.

Policie bude dohlížet na bezpečnost na komunikacích nejen kvůli zvýšené dopravě, ale i kvůli tomu, že jsou ulice v Rožmitále rozkopané z důvodu prací na kanalizaci a opravě silnic.

„Protože řada návštěvníků přijede dříve a to i ze vzdálenějších míst, bylo dohodnuto s provozovatelem restaurace v bývalém kulturním domě pod kostelem u parkoviště, že bude zabezpečovat občerstvení. Přímo u kostela pak bude prodej nealko nápojů,“ dodala pořadatelka koncertu Klusalová.

„Tento svatostánek znám od svého věku dvanácti dnů, když jsem v něm byl 19. června 1952 pokřtěn. Vždy, když jedu okolo, zastavím. Je to moje dětství…,“ říká houslový virtuos Václav Hudeček o Kostele Povýšení sv. Kříže, kde se koncert uskuteční.