Provoz bude zatím fungovat v omezeném režimu, s ohledem na přetrvávající preventivní opatření, související s onemocněním Covid-19. Cílem je přispět k zahájení letošní plavební sezony. Zároveň bude obnoveno proplavovaní přes plavební komory Štěchovice a Kamýk nad Vltavou.

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Ministerstvo zemědělství hledá způsoby, jak zmírnit v rámci zákonných možností dopady restriktivních opatření, nutných k zabránění dalšího šíření nemoci Covid-19. Jsem proto velmi rád, že se nám podařilo ve spolupráci s Povodím Vltavy zajistit zahájení proplavování plavidel přes frekventovaná vodní díla Slapy a Orlík, a to hned na počátku plavební sezony. Jsem si jistý, že příznivci plavby z řad široké veřejnosti toto opatření náležitě využijí a ocení,“ říká v této souvislosti ministr zemědělství Miroslav Toman.

Podle generálního ředitele státního podniku Povodí Vltavy Petra Kubaly se i přes skutečnost, že přetrvávají určitá preventivní opatření vůči prvkům kritické infrastruktury, podařilo nastavit takový způsob převážení plavidel přes Slapy a Orlík, byť v omezeném režimu, která splňují veškerá preventivní opatření vydaná v souvislosti s šířením koronaviru. Při převážení přes Orlík bude již využita o 12 metrů prodloužená nová kolejová dráha, na jejímž prodloužení se pracovalo na přelomu loňského a letošního roku.

Dodržování podmínek přepravy je nutností

„Převoz plavidel bude možný pouze na objednání a pouze za splnění zveřejněných Podmínek přepravy. Důrazně tedy žádáme vůdce plavidel, aby dodržovali veškerá zveřejněná pravidla, za kterých je možné převážení plavidel přes Slapy a Orlík uskutečnit, a to v zájmu zajištění bezpečného převozu plavidel a preventivní ochrany zdraví všech zúčastněných,“ uzavírá Petr Kubala.

Lodní výtah na hrázi přehrady Orlík bude po celý květen v provozu vždy v pátek, sobotu a neděli od 10 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin. Přeprava plavidla se řídí pevným rozpisem a je nutno ji objednat minimálně jeden den předem. Objednání se provádí telefonicky na vodohospodářském dispečinku Povodí Vltavy na telefonním čísle 257 329 425 od 8 do 16 hodin v pracovních dnech a v době od 7 do 11 hod v sobotu, neděli a ve státní svátky. Stejné podmínky budou platit v květnu i na vodním díle Slapy. Tam je možné se objednat na telefonu 257 329 425.

Od 17. dubna jsou na Vltavské vodní cestě v provozu všechny ostatní plavební komory, aktuálně s výjimkou Kořenska, kde není zajištěna požadovaná plavební hloubka. Rozpis termínů převážení plavidel přes Slapy a Orlík a podmínky přepravy jsou zveřejněny ZDE.

Lodní výtah na solenické hrázi Orlíku

* Plavidlo není možné přepravit, pokud si zájemce nezarezervoval termín předem

* Rezervaci zajistí Centrální vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy na telefonním čísle 257 329 425 (ve všedních dnech v provozu v době od 8 do 16 hodin a o víkendech či svátcích od 7 do 11 hodin), přičemž je třeba uvést:
- vybraný termín;
- své jméno a příjmení;
- název či označení plavidla;
- evidenční číslo plavidla;
- telefonní kontakt

* Telefonické spojení přímo na obsluhu lodního výtahu je 724 730 829

Zdroj: Povodí Vltavy