Na Příbramsku je to podle botaniků asi nejpočetnější populace tohoto druhu orchideje, který se vyskytuje na vlhkých a podmáčených lukách. Kvůli melioracím nebo zástavbám je podobných míst v české krajině stále méně a tak náleží tato květina mezi ohrožené druhy.

U Buku ale orchidejím snad nic podobného nehrozí, i když byla snaha louku částečně zastavět. Záměr ale padl a připravované rozšiřování silnice 1/4 zasáhne prý maximálně pouhý zlomek lokality.