Stejně jako každý rok, tak i letos ho pořádá obecně prospěšná společnost Magdaléna v areálu bývalé vojenské raketové základny u Mníšku pod Brdy. Právě sem se sjíždí z různých koutů Čech i Slovenska na 150 drogově závislých klientů terapeutických komunit v dlouhodobé léčbě. Zde pak po dva dny hrají divadelní představení a tvoří sochy, obrazy a další výtvarné artefakty.

Slavnostního zahájení se zúčastní i patronka festivalu, česká herečka Simona Babčáková, která chce svojí přítomností vyjádřit podporu drogově závislým v dlouhodobé léčbě.

„Mám bezmezný obdiv k lidem, kteří se ocitnou v okolnostech, kdy není vidět jediné světýlko na konci tunelu a přesto, s touto v uvozovkách perspektivou, seberou veškerý zbytek své síly, vůle, schopností a sebeúcty k tomu, aby se ho pokusili najít,“ vysvětlila Simona Babčáková. Herečka chce svou účastí zároveň upozornit i na celospolečenský význam organizací, které drogově závislým péči poskytují a pomáhají jim na cestě zpět do běžného života.

Kulturní festival terapeutických komunit u Mníšku je jediný svého druhu v České republice a velmi ojedinělý i v Evropě. K jeho výjimečné a nenapodobitelné atmosféře přispívá nejen prostor raketového bunkru, kde se po dva dny odehrávají divadelní představení, ale především fakt, že samotnými protagonisty a zároveň diváky jsou závislé osoby v léčbě. „Jejich malé divadelní inscenace či taneční a hudební vystoupení jsou mnohdy na vysoké umělecké úrovni a zaujmou svým humorným ztvárněním rozličných témat, pomocí vtipných dialogů či hudby,“ uvedla projektová manažerka z Magdalény Jana Vlnasová.

Příležitost k sebevyjádření a radosti z vlastního tvůrčího projevu nabízí účastníkům festivalu bohatý program, jehož součástí jsou i výtvarné dílny zakončené vernisáží artefaktů.

Festival začne v pátek v 19.30 hodin slavnostním zahájením. Následovat budou dvě divadelní představení. V sobotu se v dopoledních hodinách odehraje fotbalový turnaj a uskuteční se výtvarná dílna. Po obědě bude divadelní maraton a divadelní seminář. To vše potrvá až do večeře a slavnostního ukončení festivalu.