"K výchově dětí patří i ochrana přírody a živočichů, a tak jsme se zapojili také. Sešlo se dvacet děti z dětského rybářského kroužku a členové místní organizace. Prořezávalo se křoví, čistila voda, sbíraly odpadky," dodatečně přiblížil již velinokoční  aktivitu vedoucí rybářského kroužku Aleš Haluska.

"Počasí nám opravdu přálo, bylo skutečně krásně. Sešlo se nás opravdu hodně a tak nám šla práce od ruky. Bylo nasbíráno několik pytlů s odpodky a odvezeno několik kontejnerů větví, listí a kompostovatelného materiálu. Děkujeme za dobrou spolupráci městu - středisku technických služeb," doplnil.

Po práci přišla pro brigádníky zasloužená odměna v podobě buřtíků a pití pro všechny. "Tímto bychom rádi poděkovali za velkou účast a pomoc všem, co přišli a pomohli. Vážíme si takových lidí. Petrův zdar," společně zhodnotili akci oba vedoucí kroužku Aleš Haluska a Jaroslava Nassová.