Následovala diskuze o tématech, která přítomným ležela na srdci. „Objevily se kromě jiného i návrhy na rozšíření osvětových aktivit včelařů pro příbramskou veřejnost. Sledujeme tím několik cílů. Především chceme alespoň částečně svými společenskými aktivitami splácet městu Příbram péči, kterou zastupitelstvo včelařům věnuje. Prostřednictvím včelařského kroužku dětí, který pracuje na Základní škole pod Svatou Horou učit mládež k lásce ke včelám a přírodě a seznamováním veřejnosti se včelařskou problematikou a získávat do svých řad nové zájemce o tento obor,“ přiblížil předseda příbramské organizace Českého svazu včelařů Jiří Roub.

Podle Jiřího Rouba je včelařství jedinou lidskou činností, v níž člověk do přírody víc vkládá, než z ní bere. Bylo vyčísleno, že každé včelstvo opylováním hmyzosnubných rostlin přináší pro stát ekonomický užitek ve výši přibližně čtyřicet tisíc korun ročně.

„Připočteme-li k tomu i význam včelích produktů jako jsou med, vosk, propolis, mateří kašička a další, jeví se včelařství jako nanejvýš užitečná aktivita pro společnost. Udržet ji a dále rozvíjet by mělo být záležitostí mnohem většího počtu obyvatel našeho města, než je tomu doposud. Příbramští včelaři proto rádi uvítají každého zájemce o včelaření a pomohou mu v začátcích radou i praktickou pomocí, aby mohl poznat, jaký je to pocit ochutnat med od vlastních včel,“ dodal včelař Jiří Roub.