Město podalo žádost o přidělení grantu z Fondu dopravně bezpečnostních opatření Středočeského kraje. Žádosti kraj vyhověl a město tak získalo dotci ve výši 147 tisíc korun. Tato částka však stačí na pořízení dvou ukazatelů.

Radnice přitom vybrala tři místa, kde by bylo vhodné tyto přístroje umístit. Je to ulice u střední školy, Počapská ulice a Tochovická u Kottova mlýna.

„Zastupitelé tedy musí rozhodnout, jestli do města pořídí jen dva měřiče z dotce nebo zda se pokusí z rozpočtu najít další peníze a ve městě budou tři. Pomoc slíbil i Nadační fond Bozeň, který chce přispět částkou 50 tisíc,“ píše starostka Jana Krajmerová v radničních novinách.