„Mám na mysli místa posledního odpočinku takových lidí, kteří nemají již příbuzné a pro Sedlčany v minulosti něco vykonali nebo byli ve své době významní – ať společensky nebo svojí činností ve spolcích. Uvedu alespoň jedno jméno za všechny – na městském hřbitově jsou uloženy ostatky dědy a babičky spisovatele Josefa Škvoreckého. Jména jeho prarodičů jsou dosud čitelná. Z hrobu roste ale keř a strom. Je možné, že ani nikdo z příbuzných již Sedlčanským technickým službám neplatí poplatky. To nevím. Byl bych ale rád, aby na takové osobnosti bylo pamatováno tím, že by se hrobové místo dál nepronajímalo a zůstalo zachováno pro paměť současníků i budoucích generací," vysvětlil Nádvorník.

Podobnou pozornost jako rodiče Škvoreckého by podle jeho názoru po smrti zasluhovali také ředitel školy a první předseda Okresního muzea v Sedlčanech Jan Baxa, kterému v roce 1934 byla na budově školy odhalena deska. Nádvorník zmínil také Jindřicha Fliegela, který byl duší činnosti muzejního spolku a vydával čtrnáctidenník Povltavské listy. „Mnoho těchto hrobů, kde neměl kdo hradit poplatky, bohužel zanikla. Pokud ale ve spolupráci se sedlčanským historikem Jiřím Pávem zjistíme, že některé ještě - i v zanedbané podobě existují, měly by být zachovány a hrazeny z městské pokladny. Několik míst jistě neohrozí ani pohřbívání v Sedlčanech, protože je možné využít i nové části městského hřbitova," soudí Nádvorník.

Starosta Sedlčan Jiří Burian odpověděl, že nebude problém po vytipování těchto osobností, se o hroby postarat. O spolupráci s Nádvorníkem chce kromě historika požádat také zaměstnance Sedlčanských technických služeb. Marie Břeňová