„Plánujeme opravu kapličky v Třebnicích asi za 200 tisíc korun. Už to bylo v plánu na loňský rok, ale nakonec nám firma, která ji měla dělat, řekla, že už to nestihnou a že to dělat nebudou,“ říká sedlčanský místostarosta Miroslav Hölzel s tím, že i když práce předali jiné firmě, tak už se blížila zima a proto práce nezačaly. Letos by tedy k opravě kapličky mělo dojít.

Dalším projektem v sedlčanských osadách bude nové dětské hřiště v Oříkově, kde doposud chybělo. U tohoto projektu město počítá s částkou minimálně sto tisíc korun. Někteří obyvatelé se mohou pozastavovat nad poměrně vysokou částkou, ale bohužel ta je dána tím, že herní prvky musí mít bezpečnostní certifikaci. „Pokud se kupují právě certifikované prvky, tak to jsou i pro nás poměrně závratné sumy. Samozřejmě, že například technické služby by to dokázaly vyrobit za polovic, ale nedostanou na to certifikát bezpečnosti,“ povzdechl si sedlčanský místostarosta.

Na vyšší bezpečnost na hlavních silničních tazích se letos mohou těšit obyvatelé osad Solopysky a Libíň, které dostanou nové měřiče rychlosti. Oba radary dohromady vyjdou Sedlčany na dvě stě tisíc korun. „Navíc v Libíni letos plánujme ještě opravu střechy přístavku u místní hasičské zbrojnice. To nás vyjde na řádově také na částku kolem sto tisíc korun,“ přibližuje další letošní investici Hölzel s tím, že ještě město teprve bude muset nechat na opravu střechy cenovou nabídku.

Počítá se i s drobnými opravami, jako například s opravou omítky v kapli v Solopyskách. Na jejím stavu se podepisuje vlhkost. Většina těchto oprav se bude cenově pohybovat podle vedení města v řádech desetitisícových částek. Zhruba dvacet tisíc spolkne impregnace lavic v kapli.

Naopak mezi nákladnější projekty bude patřit zcela určitě dlouhodobý požadavek obyvatel osady Třebnice na zatrubnění dešťové kanalizace. „Tam počítám s částkou šedesát tisíc korun,“ konstatoval Miroslav Hölzel. Se sto tisíci počítá oprava mobiliáře prakticky ve všech osadách spadající pod Sedlčany. Další z finančně náročných projektů letošního roku budou terénní úpravy pro sportovní hřiště ve Sestrouni. Ty si vyžádají něco kolem padesáti tisíc z městského rozpočtu.

Naopak stále nejasno je nad rekonstrukcí autobusového nádraží přímo v Sedlčanech. Cena realizace se má pohybovat kolem 50 milionu korun. Zhruba 90% ceny by měla pokrýt získaná dotace z IROP. Přestože financování mají vyřešené, stavba stále nezačala. Výstavbu plánovaného přestupního terminálu v Sedlčanech totiž provázejí jiné komplikace. Ačkoliv všechno bylo úspěšně předjednáno, projekt zastavilo výběrové řízení na jeho dodavatele.

Pokud se průtahy co nejdříve nevyřeší, nejpozději do druhé čtvrtiny letošního roku, může se stát, že terminál se nestihne postavit v roce 2018. Protože schválená dotace na jeho realizaci má platnost pouze do konce roku 2018, kdy má začít být čerpána, může být celý projekt odložený.

Momentálně je realizace nádraží ve fázi, kdy probíhá znovu stejné výběrové řízení, které bylo uskutečněno závěrem loňského roku. Opakovat se bude se stejnými účastníky i jejich nabídkami. V původním řízení byl účastník, který nabídl nejnižší cenu, vyloučen a podal námitku na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (UHOS). Z výběrového řízení byl vyřazen, protože komise u něj došla k závěru, že u konkrétních položek v cenové nabídce, které nejsou pravděpodobně za udané ceny realizovatelné a u kterých nebyl kalkulován zisk, což je ze zákona nutné, nebyly ani po opakované žádosti o rozklíčování tyto informace doloženy. Ceny se u nich pohybují až o 87 procent níže, než je na trhu obvyklé. „Problém je ani nyní u některých položek cenu nedoložil, takže čekáme na doplnění,“ uvedl k aktuálnímu vývoji situace sedlčanský místostarosta.

Sedlčany zatím také neplánují investovat do úplné digitalizace městského kina. V současné době kino nemůže promítat úplně nejnovější filmové tituly. Investici do plné digitalizace brání podle radnice především současná návštěvnost, která více méně stagnuje. „Navíc zhruba 80% diváků to není schopno rozlišit. Dokonce přišel dopis, kde se uvádělo, proč nedáváme premiérové filmy, když je kino evidentně digitalizované,“ připomíná úsměvnou historku Miroslav Hölzel s tím, že kino promítá vlastně jen o víkendech a průměrná návštěvnost na jedno představení je 22 diváků. Proto také radnice zatím o digitalizaci neuvažuje, protože investovat milióny do změny technologie, když návštěvnost je více méně stejná.

Naopak přechod na 3D promítání se vyplatil například v Příbrami, kde se touto změnou návštěvnost podstatně zvýšila a kinu se vyplatí i některé z titulů reprízovat. V letošním roce se v Příbrami plánuje také zkušební provoz digitalizovaného letního kina. Vedení města se už dva roky snaží, aby se opět uvedlo do provozu. Letos se tak mají uskutečnit dvě zkušební představení. Pokud bude u veřejnosti zájem, uvažuje město o pořízení digitální technologie i do letního kina. Ovšem někteří obyvatelé namítají, že dvě promítání jsou málo, protože se na návštěvnosti může podepsat například špatné počasí. V loňském roce kino promítalo pouze starší snímky, ze kterých si diváci sami vybírali titul, který chtěli vidět.